Cechy charakteryzujące jakość wyrobu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy charakteryzujące jakość wyrobu - strona 1 Cechy charakteryzujące jakość wyrobu - strona 2 Cechy charakteryzujące jakość wyrobu - strona 3

Fragment notatki:

ŁADUNKOZNASTWO 14.10.2010R  Jakość- stopień spełnienia określonych wymagań    Wartość użytkowa- składa się z zespołu cech wynikających z cech technicznych i niekiedy  estetycznych    Rodzaje cech charakteryzujących jakość wyrobu:  -cechy użytkowe,   -cechy estetyczne,   -cechy ekonomiczne  -cechy techniczne    Cechy techniczne:  -stan powierzchni,   -wymiary geometryczne,  -właściwości fizyko-chemiczne,   -techniczne parametry działania (wydajność, sprawność, prędkość, itp.)    Cechy użytkowe:  -niezawodność,   -trwałość lub zawodność,   -wznawialność lub naprawialność  -dogodność użytkowania    Cechy estetyczne:  -wygląd zewnętrzny ( kształty, proporcje, rozwiązania graficzne i kolorystyczne),  -stopień zgodności z wymaganiami aktualnej mody,  -staranność wykończenia,   -estetyka opakowania,    Cechy ekonomiczne:  *koszty nabycia:  -cena kupna,   -straty na skutek zamrożenia kapitału,   *koszty eksploatacji:  -koszt zainstalowania,   -koszt przechowywania,   -koszt transportu,   -koszt konserwacji    Normy dotyczą pięciu dziedzin:  -dokumentacji technicznej,   -projektowania obiektów, warunków wykonywania i odbioru,   -głównych parametrów i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i  jakościową,   -podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów,   -bezpieczeństwo pracy i użytkowania,         Typy norm:    *normy terminologiczne - ustalające pojęcia, definicje oznaczenia  i symbole, tworzące system  wzajemnego porozumiewania się w danej dziedzinie;    *klasyfikacyjne – klasyfikacja produkcji, wyrobów procesów technologicznych, środków transportu;    *przedmiotowe- ustalające uzasadnione technicznie i ekonomicznie wymagania jakościowe dla  produktów i wyrobów, dopuszczalne tolerancje, metody ich sprawdzania, charakterystykę,  opakowania, znakowania, przechowania transportu    *czynnościowe – ustalające jednolite metody wykonywania określonej czynności w zakresie  projektowania, konstruowania, obliczeń statystycznych procesów technologicznych, metod badań.      Przyczyny uszkodzeń ładunkowych:  -niewłaściwe przygotowanie towaru do transportu,  -nieostrożna lub niewłaściwa manipulacja ładunkiem,  -zgniecenie ładunku na skutek nadmiernego nacisku poziomego lub pionowego w ładowni statku,  -przesuwanie i tarcie ładunku w czasie ruchu statku,   -oddziaływanie różnych ładunków na siebie wskutek niewłaściwej separacji, niewłaściwy stan  pomieszczeń ładunkowych, nieodpowiednie materiały sztauerskie,   -ułożenie ładunków utrudniające wentylację,  -zagrzanie lub samo zagrzewanie ładunków,  

(…)

… miejscu (magazynie). Maksymalnie 100 ton.
Reprezentatywność próbki – próbka pozwalająca określić jakość całej partii; próbka ma ten sam skład
i właściwości co reprezentowana przez nią partia.
Rozróżnia się następujące rodzaje próbek:
*Pierwotna-część partii pobrana jednorazowo z jednego miejsca lub opakowania jednostkowego
(zawartość szufli, pipety, łyżki),
*Jednostkowa – łączna ilość próbek pierwotnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz