Opakowanie ładunków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opakowanie ładunków - strona 1 Opakowanie ładunków - strona 2 Opakowanie ładunków - strona 3

Fragment notatki:

Opakowanie ładunków  • Opakowanie ładunków ma istotne znaczenie z punktu widzenia dostarczenia ich do odbiorcy w  stanie nie uszkodzonym i w pełnej wartości handlowej oraz użytkowej.  Za uszkodzenie lub zniszczenie ładunku w największym stopniu odpowiada:  – niewłaściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunków w transporcie - ok. 30 proc. szkód,;  – narażenia oddziałujące na ładunek podczas przewozu - ok. 30 proc. szkód,;  – niewłaściwe opakowanie wyrobów - ok. 25 proc. szkód;  – niewłaściwie realizowana technologia robót ładunkowych- ok. 15 proc. szkód.  • W dużej mierze  bezpieczeństwo wyrobu w obrocie jest pochodną jakości opakowań  transportowych .  Cechy „idealnych” opakowań  1.powinny być  dostosowane do właściwości  fizykochemicznych ładunku;  2.powinny być ekonomiczne ( tanie );  3.powinny być odpowiednio  trwałe ;  4.powinny być  lekkie  (co jest szczególnie ważne ponieważ opłaty za transport i przeładunek są  najczęściej kalkulowane według ciężaru brutto;  5.powinny  ułatwiać , a nie utrudniać przeładunek i czynności manipulacyjne.  Wymogi, jakim powinno odpowiadać opakowanie  1.rodzaj towaru i jego podatność transportowa (im mniejsza podatność transportowa, tym  ważniejsze jest opakowanie);  2.wartość towaru (im droższy towar, tym bezpieczniejsze i droższe opakowanie);  3.rodzaj i czas trwania transportu (największe ograniczenia występują w przesyłkach pocztowych i  lotniczych, głównie ze względu na wymiary luków, a ze wzrostem czasu przewozu opakowane  zwiększa swoją rolę);  4.środki transportowe zastosowane do przewozu;  5.wymagania kupującego sformułowane w kontrakcie;  6.wymagania innych podmiotów sformułowane w innych dokumentach (np. wymagania  przewoźnika i ubezpieczyciela);  7.przepisy sanitarne kupującego (mogą być wymagane świadectwa sanitarne i dezynfekcyjne,  niektóre materiały użyte do wyprodukowania opakowania mogą nie zostać wpuszczone na obszar  kraju importera, np. wióry drewniane, słoma).  Opakowania – wg kryterium przeznaczenia  1.jednostkowe , zwane też bezpośrednimi – zawierają one taką dozę produktu, jaka jest często  sprzedawana w handlu detalicznym. Chronią one wyroby przed ubytkami ilościowymi, a częściowo  także przed zmianami jakościowymi, nie zapewniają jednak samodzielnie dostatecznej ochrony  zawartości przed zniszczeniem podczas transportu i magazynowania;  2.zbiorcze  – stanowią opakowania pośrednie między opakowaniami jednostkowymi a  transportowymi;  3.transportowe  – zapewniają ochronę zawartości przed narażeniami mechanicznymi, 

(…)

… ładunku w czasie przewozu i przeładunku przed szkodliwymi wpływami dynamicznych
czynników zewnętrznych, przy czym ładunek jest tym bardziej narażony, im dłuższa jest droga
przewozu i im więcej jest przeładunków;
3.ułatwianie przewozu, przeładunku i składowania;
4.reklama i akwizycja ładunków.
Rodzaje opakowań kryterium: materiał zastosowany do wykonania opakowania
1. papierowe;
2. kartonowe;
3. tekturowe…
…, słoje,
tuby/pudełka z wiekiem);
3.TRANSPORTOWE CZĘŚCIOWO OSŁANIAJĄCE WYRÓB (klamry, klatki, kosze, pojemniki ażurowe,
worki siatkowe);
4.TRANSPORTOWE CAŁKOWICIE OSŁANIAJĄCE WYRÓB (beczki, butle, kanistry, skrzynie do
urządzeń przemysłowych).
Rodzaje opakowań kryterium: sposób wykorzystania po użyciu
1.JEDNORAZOWEGO UŻYTKU;
2.WIELOKROTNEGO UŻYTKU.
Najczęściej spotykane formy konstrukcyjne opakowań transportowych (1)
•balon szklany w koszu (opakowanie szklane o pojemności co najmniej 5 dm3, umieszczone w
koszu wiklinowym, z tworzyw sztucznych, drutu lub taśmy metalowej, otwarty lub z kapturem);
• beczka (opakowane podobne do elipsoidy ściętej o pojemności około 200 dm3, wykonane z
deseczek drewnianych, z blachy stalowej lub aluminiowej lub z tworzyw sztucznych)
• bęben (opakowanie o kształcie zbliżonym do walca, pojemności co najmniej 10 dm3,
wykonane z blachy stalowej, z tworzyw papierniczych, z tworzyw drewnopochodnych oraz z
tworzyw sztucznych);
• butla (opakowanie wykonane ze stali o pojemności do 50 dm3 do gazów sprężonych);
• hobok (opakowanie metalowe lub z tworzyw sztucznych, o kształcie zbliżonym do walca z
uchwytami na pobocznicy, o pojemności co najmniej 10 dm3);
•kanister (opakowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz