Przedmiot transportu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot transportu - wykład - strona 1 Przedmiot transportu - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Przedmiot transportu. Towar-ładunek. Klasyfikacje.
Postać fizyczna ładunku - stała, płynna lub gazowa
Postać transportowa ładunku - postać fizyczna, w jakiej ładunek trafia do sfery transportu.
Podatność transportowa ładunku - wrażliwość ładunku na czynności w transporcie przy jednoczesnej odporności ładunku na ujemne skutki jego przemieszczania. podatność naturalna - cechy indywidualne ładunku, decydujące o doborze rodzaju urządzeń ładunkowych, technologii przeładunku oraz środków przewozowych(zależy od stanu skupienia, postaci ładunku oraz jego własności fizykochemicznych - stopień oddziaływania ładunku na środek transportowy i otoczenie oraz odwrotnie). podatność techniczna - nadanie ładunkowi innej postaci transportowej w celu przystosowania go do mechanizacji przeładunków. podatność ekonomiczna - stosunek kosztów transportu do wartości przewożonego ładunku. Zasady i rodzaje klasyfikacji ładunków
stan skupienia, granulacja, postać
wrażliwość na narażenia mechaniczne, klimatyczne i biotyczne
agresywność chemiczna
Narażenia transportowe
mechaniczne - występują w formie różnego rodzaju obciążeń, które mogą spowodować uszkodzenie lub zniszczenie bądź ładunku, bądź opakowania. Dzielimy je na statyczne i dynamiczne. Narażenie mechaniczne wyraża się poprzez krotność przyśpieszenia ziemskiego g lub poprzez współczynnik G = ma/mg. klimatyczne - wywoływane przez klimat czynniki i zjawiska fizyczne(temp., wilgotność, opady atmosferyczne, promieniowanie słoneczne), pod wpływem których może nastąpić uszkodzenie albo zniszczenie ładunku. Stopień narażenia klimatycznego zależy od strefy klimatycznej i czasu przebywania ładunku w danej strefie. biotyczne - są wynikiem działania żywych organizmów takich jak owady, szkodniki zwierzęce, bakterie, grzyby pleśniowe. Ich występowanie jest znacznym stopniu związanie z rodzajem strefy klimatycznej. Opakowanie - produkt, którego podstawową funkcją jest ochrona innych produktów przed uszkodzeniem. Rola:
zabezpieczenie zapakowanych w nie wyrobów przed narażeniami mechanicznymi i klimatycznymi oraz ubytkami naturalnymi
dostarczenie zapakowanych wyrobów do miejsca przeznaczenia w stanie nieuszkodzonym
ułatwienie manipulacji przeładunkowych i składowych
tworzenie jednostek detalicznej sprzedaży
ułatwienie tworzenia jednostek ładunkowych (szczególnie paletowych)
bezpieczne wykonywanie manipulacji transportowych. Kryteria podziału opakowań
według funkcjonalności
jednostkowe - zawierające poszczególne sztuki wyrobu lub porcję wyrobu


(…)


prostopadłościenne
o podstawie okrągłej lub owalnej(cylindryczne, stożkowe)
inne
według formy konstrukcyjnej
skrzynie, klatki
opakowanie bednarskie(beczki, kadzie, faski, wiadra, balie, cebry)
bębny, hoboki
pudła tekturowe
worki, bele
balony, pojemniki, pączki obitki, kosze, baloty
według rodzaju
worki(papierowe, tkaninowe, z folii z tworzyw sztucznych), najczęściej o pojemności 25 i 50 kg
skrzynie do maszyn…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz