Systemy transportowe

note /search

Układ przestrzenno-funkcjonalny lotnisk

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1736

Elementy i charakterystyka układu przestrzenno-funkcjonalnego lotnisk.      Układ przestrzenno-funkcjonalny lotnisk można podzielić na dwie strefy:    1) Airside – obsługa ruchu samolotów startujących, lądujących, kołujących i będących na  posto...

Podstawowe cechy systemu transportowego - Probabilizm

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2289

Podstawowe cechy systemu transportowego.      System transportowy - uporządkowany przestrzennie, organizacyjnie,  technologicznie i funkcjonalnie układ składników materialnych produkcji  transportowej, tworzących pewną całość, służącą jak najsprawniejszemu i  najefektywniejszemu zaspokajaniu potrze...

Klasyfikacja lotnisk według wybranych kryteriów - zakres ruchu statkó...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2044

Klasyfikacja lotnisk według wybranych kryteriów.    Według kryteriów ogólnych lotniska dzieli się ze względu na:    1) zakres ruchu statków powietrznych:  - międzynarodowe,  - krajowe,    2) charakter ruchu statków powietrznych:  - ruchu regularnego,  - ruchu nieregularnego,    3) dostępność dla uż...

Charakterystyka organizacji dworców lotniczych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155

Charakterystyka organizacji przestrzennej dworców lotniczych.      Organizację przestrzenną dworców lotniczych można podzielić na 3 strefy:    1) strefa przesiadkowa:  - rękawy,  - ruchome chodniki,  - autobusy,  - ruchome rękawy,  - samoj...

Statki powietrzene - klasyfikacja i parametry

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1393

Klasyfikacja i podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne statków powietrznych.    Statek powietrzny - to urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania  powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbiteg...

Tobor pływający żeglugi śródlądowej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1659

Klasyfikacja i podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne taboru pływającego  żeglugi śródlądowej.    * Zespoły holowane (system nieekonomiczny):  - mniejsza sprawność hydrodynamiczna  - większa energochłonność  - większa pracochłonność    * Barka z własnym napędem (motorowe):  - poprawa waru...

Europejska polityka transportowa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2163

EUROPEJSKA POLITYKA TRANSPORTOWA   GENEZA ROZWOJU WSPÓLNEJ POLITYKI TRANSPORTOWEJ UE.  Etap I (1957 – 1992)   1.  1951 – Traktat EWWiS  2.  1957 – Traktat Rzymski (ustalanie cen, zakaz dyskryminacji, równe warunki konkurencji)  3.  1958 ...

Polityka transportowa - Władza

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 896

POLITYKA TRANSPORTOWA WŁADZA-stosunki społeczne zachodzące między ludźmi, polegające na trwałym i uprawnionym uporządkowaniu  sobie przez rządzących w państwie pozostałej części społeczeństwa. POLITYKA-sztuka rządzenia państwem-część stosunków międzyludzkich, których istotą jest panowanie, rządzeni...

Polityka transportowa - zagadnienia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1988

POLITYKA TRANSPORTOWA   WŁADZA-stosunki społeczne zachodzące między ludźmi, polegające na trwałym i uprawnionym  uporządkowaniu sobie przez rządzących w państwie pozostałej części społeczeństwa.    POLITYKA-sztuka rządzenia państwem-część stosunków międzyludzkich, których istotą jest panowanie,  rz...

System transportu miejskiego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1757

ŚRODKI TRANSPORTU – KOMUNIKACJA MIEJSKA  1.Klasyfikacja funkcjonalna   * indywidualne (motory, rowery)   * grupowe (samochody osobowe, taxi, mini busy)   * zbiorowe (autobusy, tramwaje, SKM, metro)     2.Klasyfikacja techniczna   * środki transportu: - naziemny, - podziemny, - nadziemny  * droga: -...