Ładunkoznastwo - Podatność ładunku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3549
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ładunkoznastwo - Podatność ładunku - strona 1

Fragment notatki:

ŁADUNKOZNAWSTWO Ładunkoznawstwo  – jest nauką zajmująca się całokształtem wiadomości o ładunkach  Właściwości towarów decydującymi o technice i technologii transportu.  Metodami przygotowania towarów do transportu.  Warunkami racjonalnego składowania, ładowania i przewozu ładunków/ Znajomość właściwości ładunków umożliwia: • Wybór optymalnego środka transportu • Dobranie   najkorzystniejszego   sposobu   wykonywania   czynności   ładunkowych   urządzeń  ładunkowych • Ustalenie sposobu zabezpieczenia ładunku w czasie transportu • Zastosowanie właściwych przepisów taryfowych • Prawidłowe obliczenie taryf opłat Zespół cech i właściwości charakteryzujących ładunek określa jego odporność na warunki i  skutki przewozu. Stopień tej odporności oceniamy z punktu widzenia transportu ładunku nazywa  się  podatnością . Rozróżnia się następujące rodzaje podatności ładunków: 1) Podatność transportowa: • Podatność przewozowa • Podatność ładunkowa 2) Podatność przechowalnicza Podatność transportowa  – jest to odporność ładunku na warunki i skutki ich przemieszczania. Podatność transportowa określająca stopień upływu czynności transportowych na ubytek lub  zmniejszenie wartości użytkowej zależy od: • Naturalnych cech i własności ładunku • Dostosowanie ładunku do transportu i zastosowanych przez nadawcę środków ochronnych  przed ujemnymi skutkami czynności transportowych • Techniki i jakości wykonywanych czynności transportowych a przede wszystkim czynności  ładunkowych Podatność przewozowa dzieli się na:  Naturalną  Techniczną  Ekonomiczną Naturalna podatność przewozowa   – jest to odporność ładunkowa na warunki i skutki ich  przemieszczani, wynikające z fizycznych, chemicznych oraz biologicznych cech i właściwości  ładunku. Wymienione cechy i właściwości warunkują określony stopień: • Wrażliwości na czas trwania transportu • Wrażliwości na uszkodzenie spowodowane oddziaływaniem energii mechanicznej w czasie  transportu • Wrażliwości na wilgoć, temperaturę oraz światło • Szkodliwość dla zdrowia ludzkiego • Możliwość uszkodzenia lub zniszczenia innych przedmiotów stykających się z ładunkiem  lub znajdującym się w jego sąsiedztwie • Podatność do wchłaniania obcych zapachów lub wydzielania własnej woni • Podatność do rozsypywania, rozlewania i ulatniania • Podatność do samo zapalania, wybuchu oraz łatwopalności Techniczna   podatność   przewozowa   –   jest   to   odporność   ładunku   na   warunki   i   skutki   ich  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz