Podatności ładunków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3479
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatności ładunków - strona 1 Podatności ładunków - strona 2 Podatności ładunków - strona 3

Fragment notatki:

ŁADUNKOZNASTWO    7.10.2010r  Ładunkoznawstwo  jest nauką zajmującą całokształtem wiadomości o ładunkach:  -właściwościami towarów decydującymi o technice i technologii transportu  -metodami przygotowania towarów do transportu  -warunkami racjonalnego składowania, ładowania i przewozu ładunków  Znajomość właściwości ładunków umożliwia:  -wybór optymalnego środka transportu,   -dobranie najkorzystniejszego sposobu wykonywania czynności ładunkowych, urządzeń ładunkowych  -ustalenie sposobu zabezpieczenia ładunku w czasie transportu,   -zastosowanie właściwych przepisów taryfowych,   -prawidłowe obliczanie taryf opłat  Zespół cech i właściwości charakteryzujących ładunek określa jego odporność na warunki i skutki  przewozu. Stopień tej odporności oceniany z punktu widzenia transportu  ładunku nazywa się  podatnością.   Rozróżnia się następujące rodzaje podatności ładunków:  *Podatność transportowa:  -przewozowa  -ładunkowa  *Podatność przechowalnicza  Podatność transportowa  jest to odporność ładunku na warunki i skutki ich przemieszczania.  Podatność przewozowa dzieli się na:  -naturalną  -techniczną  -ekonomiczną  Naturalna podatność przewozowa  jest to odporność ładunku na warunki i skutki ich  przemieszczania, wynikająca z fizycznych, chemicznych i biologicznych cech i właściwości ładunku  Wymienione cechy i właściwości warunkują określony stopień:  -wrażliwości na czas trwania transportu,   -wrażliwości na uszkodzenie spowodowane oddziaływaniem energii mechanicznej w czasie  transportu  -wrażliwości na wilgoć, temperaturę oraz światło  -szkodliwość dla zdrowia ludzkiego    -możliwości uszkodzenia lub zniszczenia innych przedmiotów stykających się z ładunkiem lub  znajdujących się w jego sąsiedztwie  -podatności do wchłaniania obcych zapachów lub wydzielania własnej woni,   -podatności do rozsypywania, rozlewania i ulatniania,   -podatności do samo zapalania, wybuchu oraz łatwopalności  Techniczna podatność przewozowa  – jest to odporność ładunku na warunki i skutki ich  przemieszczania wynikająca z ich masy, objętości  oraz innych zabiegów przystosowujących ładunki  do transportu.  Ładunki przewożone są:  *bez opakowania - w stanie naturalnym lub po przetworzeniu, w stanie naturalnym lub po  przetworzeniu, lecz dostosowanym do transportu pod względem objętości, masy i kształtu,  *w opakowaniu:  -częściowym,   -całkowitym,   -wielokrotnym  Ekonomiczna podatność przewozowa  – jest to odporność ładunku na warunki i skutki ich  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz