Ładunkoznastwo - Klasyfikacja towarów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ładunkoznastwo - Klasyfikacja towarów - strona 1

Fragment notatki:

ŁADUNKOZNAWSTWO Podstawy klasyfikacji towarów: • Pochodzenie • Sposób użytkowania • Stopień przetworzenia • Różnice we właściwościach Klasyfikacja według pochodzenia: • Towary pochodzenia mineralnego ( ropa naftowa, rudy metali, węgiel, siarka itd. ) • Towary   pochodzenia   roślinnego   (   ziarna   zbóż,   tłuszcze   roślinne,   włókna   roślinne-   len,  bawełna) • Towary pochodzenia zwierzęcego ( mięso i przetwory, ryby, drób, tłuszcze zwierzęce) Według tej klasyfikacji towary dzieli się na:  Spożywcze  Przemysłowe Klasyfikacja według stopnia przetwarzania: •  Surowce  – dobra materialne, które są przeznaczone do obróbki technologicznej, •  Półfabrykaty   –   dobra   materialne,   które   w   procesie   technologicznym   nie   zostały  doprowadzone do stanu w jakim mogłyby zaspokoić potrzebę człowieka, lecz muszą być  podawane dalszej obróbce •  Wyroby gotowe  – dobra materialne, które zaspokajają potrzeby człowieka Klasyfikacja według różnic we właściwościach: Według tego kryterium towary dzieli się na : • Spożywcze • Papiernicze • Materiały budowlane • Paliwa • Itd. Klasyfikacje ładunków według naturalnej podatności przewozowej: Ładunki   utrudniające   pracę   transportu   z   punktu   widzenia   ich   naturalnej   podatności  przewozowej dzieli się na:  Ładunki niebezpieczne o Broń itp. o Towary w zbiornikach ciśnieniowych ( gazy itp. ) o Paliwa o niskich temperaturach zapłonu o Trucizny o Towary promieniotwórcze o Wszystkie te co powodują skażenia  Ładunki wrażliwe na warunki i czas transportu o O małej naturalnej podatności przewozowej Ładunki wrażliwe na warunki trwania transportu to te których cechy: właściwości fizyczne,  chemiczne lub biologiczne powodują ich małe odporności na: • Zmiany temperatury i działanie światła, zwłaszcza promienie słonecznych • Czas trwania transportu • Działanie wilgoci • Obce zapachy • Wstrząsy i uderzenia Klasyfikacja ładunków według technicznej podatności przewozowej: W transporcie ładunki występujące w trzech stanach skupienia: 1. Ciała lotne 2. Ciała ciekłe 3. Ciała stałe które mają różną postać ze względu na kształt , granulację Klasyfikacje ładunków ze wzglądu na podstawowe sposoby załadunku: Wszystkie   sposoby  załadunku   są   sprowadzane   da   trzech   podstawowych   wykonywanych  przez: •  Napełnianie   (   nalewanie,   przepompowywanie,   przedmuchiwanie)   –   ładunki  możliwe do napełnienia są umieszczane w pojemnikach, które zabezpieczają przed  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz