spoiwa - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
spoiwa - ćwiczenia - strona 1 spoiwa - ćwiczenia - strona 2 spoiwa - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

SPOIWA
Spoiwa - ciała aktywne chemicznie, które po sproszkowaniu i wymieszaniu z wodą wiążą i twardnieją.
Spoiwa:
powietrzne - takie, które po zmieszaniu z wodą wiążą na powietrzu, w wodzie nie wiążą i nie twardnieją, po utwardzeniu nie mogą przebywać w wodzie,
wapno, gips, spoiwa magnezowe,
hydrauliczne - wiążą w powietrzu i w wodzie, są odporne na działanie wody,
cementy wszystkie, wapno hydrauliczne ( wapno hydrauliczne musi wiązać na powietrzu, przynajmniej na początku)
wiązanie - proces od zarobienia wodą do przejścia w stan stały,
twardnienie - nabieranie wytrzymałości przez zaprawy (czas twardnienia dla cementu około 28 dni)
mleko - dużo wody mało spoiwa,
GIPS
Spoiwo to otrzymujemy prze wypalenie kamienia gipsowego w temperaturze 150 - 160˚C (CaSO4  H2O) i otrzymujemy siarczan wapniowy 2CaSO4  H2O. Gips dzielimy na dwie odmiany: α - odwodnienie przeprowadzone w obecności pary wodnej,
β - intensywnie odprowadzane jest para wodna,
Jeżeli kamień gipsowy podgrzejemy do 200 ˚C powstanie anhydryt, który posiada lepsze właściwości wiążące gdy dalej wypalamy pogarszają się właściwości i w 800˚C otrzymujemy estrichgips, który ma wolniejszy czas wiązania (2h) i ma większą wytrzymałość 5 - 16 MPa.
Gipsy dzielimy na; szybkowiążące (gips budowlany koniec wiązanie przed 15 minutą),(zaczyna wiązanie po 3 min a kończy po 15),
gipsu normalnie wiążące (koniec wiązanie między 15 a 40 minutą),
gips wolno wiążący (koniec wiązanie nie krótszy niż 40 min (gips tynkarski)),
Środki opóźniające wiązanie:
sierść bydlęca,
wywar z kopyt,
klej kostny,
cukier,
wywar z traw piołunu,
Zastosowanie gipsu.
do tynków wewnętrznych,
do szczegółów architektonicznych,
elementy drobnowymiarowe,
pustaki,
tynki GK (gipsowo kartonowe),
zaprawy murarskie,
formy do wyrobów ceramicznych,
do ubytków ścian,
z estichgipsów wykonuje się podkłady pod podłogi,
Cechy gipsu.
krótki czas wiązania,
gips G3, G4 wytrzymałość od 3 - 8 MPa, po 2 godzinach od związania,
duża higroskopijność,
po związaniu zwiększa objętość,
CEMENT
Rodzaje cementów:
cement portlandzki - najbardziej rozpowszechniony. Otrzymuje się przez mielenie klinkieru cementowego z dodatkiem gipsu i domieszek hydraulicznych. Klinkier powstaje przez wypalenie w piecach obrotowych margla lub gliny oraz wapienie w temperaturze 1400˚C. Klinkier mieli się na cement dodając surowego gipsu,

(…)

… uziarniony, stosowany do zaprawy murarskie w celu połączenia elementów, cement szybkotwardniejący - duża ilość alitu, początek wiązania po 40 min, koniec po 24 h, wytrzymałość uzyskuje do 20 MPa,
cement pucolanowy - do budownictwa wodnego, odporny na agresje chemiczną, Klinkier cementowy składa się z
alit 50 - 60% - poprawia właściwości hydrauliczne,
belit - 20% - przyrost wytrzymałości,
glinian…
… się ciepło. W zależności od sposobu gaszenie dzielimy na:
mokrogaszone - ciasto wapienne, gaszone mechanicznie lub ręcznie w skrzyniach, mieszane z wodą i przez spust spuszczane do dołu, powinno poleżeć 14 dni do zaprawy murarskiej, 2 miesiące do zaprawy tynkarskie, dół przykrywa się piaskiem, suchogaszone, wody około 65% ciężaru wapna do aby bryły rozpadły się na proszek, proszek ten mieli się je w młynach kulowych i pakuje do worków, nie wymaga gaszenia i dołowania,
Wiązanie wapna gaszone przebiega w dwóch sposobach:
karboniazacja - polega na łączeniu się wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 z CO2 znajdującym się w powietrzu,
tworzenie krzemianów w autoklawach przy wyrobach betonów komórkowych i silikatach,
Rodzaje wapna:
wapno hydrauliczne otrzymywane z wapieni marglistych, twardnieje bez dostępu powietrza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz