Wykład - Spoiwa mineralne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Spoiwa mineralne - strona 1 Wykład - Spoiwa mineralne - strona 2 Wykład - Spoiwa mineralne - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD - MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa mineralne - wypalony i sproszkowany minerał, który po wymieszaniu z wodą na skutek reakcji chemicznych ulega stwardnieniu, wykazując właściwości wiążące. Ze względu na zachowanie się spoiw mineralnych w czasie twardnienia w środowisku wodnym rozróżnia się:
spoiwa powietrzne - twardnieją (uzyskują odpowiednią wytrzymałość mechaniczną) tylko na powietrzu: wapno , gips oraz cement anhydrytowy (tzw. cement Keena), spoiwo magnezjowe (tzw. cement Sorela), spoiwo krzemianowe ze szkłem wodnym , uzyskiwane przez zmieszanie szkła wo d nego (roztwór krzemianów sodowych lub potasowych otrzymywany przez st o pienie piasku z węglanem sodowym lub potasowym i rozpuszczenie stopu w w o dzie pod ciśnieniem) z wypeł niaczem mineralnym o uziarnieniu do 0,2 mm. Jako wypełniacza używa się np. mączki kwarcowej. Obecnie raczej nie używane; spoiwa hydrauliczne - twardnieją na powietrzu i pod wodą: cementy , wapno hydrauliczne (cement romański) Rys historyczny Spoiwa powietrzne należą do najstarszych spoiw. Zastosowanie gipsu do celów budowlanych datuje się od ok. 2600 lat p.n.e (Egipt). Był wykorzystywany do spajania bloków kamiennych w grobowcach oraz łączenia rur, białych wypraw ścian i stropów. W Polsce użyto gipsu do wykonania zaprawy zastosowanej w fundamentach przybudówki kościoła przedromańskiego w Wiślicy (woj. świętokrzyskie) oraz w części rotundy na Wawelu. Także jeden z najstarszych kościołów w Krakowie (na Krzemionkach) ma okrągłą nawę wybudowaną przy użyciu gipsu. Szersze stosowanie gipsu w Polsce datuje się od XVIIw, zwłaszcza jako materiału do robót sztukatorskich. W XX w. zaczęto stosować gips jako spoiwo do prefabrykatów, przy jego użyciu wznoszono budynki mieszkalne. Obecnie gips jest bardzo popularnym spoiwem stosowanym do wykonywania zaczynów, zapraw, betonów, gotowych wyrobów w postaci drobnowymiarowych elementów. W przypadku wapna brak dokładnych danych, co do miejsca i początku jego stosowania na potrzeby budownictwa. Spoiwa wapienne spotyka się w budowlach Babilonu (605-562 r. p.n.e.). Z okresu 243-149 r. p.n.e. są znane receptury zapraw wapiennych i metod prymitywnej produkcji wapna palonego. Rzeczywiste procesy zachodzące podczas wypalania wapna nie były znane do czasu odkrycia tlenku wapnia przez J. Blacka w latach sześćdziesiątych XVIIIw. W Polsce opisy metod produkcji wapna datują się od opisu Louisa Gay-Lussaca w 1836 r. Natomiast pierwsze budowle wzniesione przy użyciu zapraw wapiennych pochodzą z X w. (rotunda na Wawelu w Krakowie).
Początki produkcji spoiw hydraulicznyc h sięgają XVIII w., kiedy zaczęto w sposób świadomy stosować dodatki hydrauliczne (wodotrwałe) do zapraw wapiennych. Pierwszy cement wynalazł  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz