Wejściówka z dekarbonizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wejściówka z  dekarbonizacji - strona 1 Wejściówka z  dekarbonizacji - strona 2

Fragment notatki:


CEL I ZAKRES  Ćwiczenie ma na celu wykazania możliwości zastosowania trzech wybranych metod  do zmniejszenia twardości węglanowej wody. Zakres  ćwiczenia obejmuje przeprowadzenie procesu  dekarbonizacji wody metodą termiczną, szczepieniem kwasem oraz za pomocą wapna . Dekarbonizacja   – proc polega na usunięciu z wody lub zmniejsz tw węglan. Zmniejszenie twai  węglan przez dekarb:termiczną;chemiczną:wapnem lub kwasem;w procesie wymiany jonowej.  Dekarbo termiczna    rozkład węglan Ca i Mg pod wpływem tempe(90–100°C). w reaktorach, w  których czas przetrzymania wody zal od temp i wynosi zwykle od 5 do kilkudziesięciu min.  Graniczna wartość  pozostałej tward węglan  w wodzie po termi dekarbon wyznaczona przez  rozpuszcz węglanu wap-go i wodorotl magn-go. Stosuje się do wód głównie o tw węglan przeznacz do  zasilania kotłów o niskim i średnim ciśnieniu.jako proces wstępny przed zmiękczaniem metodami  strąceniow lub jonitowymi.   Dekarbonizacja wapnem  uzyskuje się dawkując do wody wapno w postaci wody wapiennej  (klarowny roztwór nasycony Ca(OH)2) lub mleka wapiennego (zawiesina Ca(OH)2 w wodzie). Woda  dogodna ze względu na łatwość dokładnego dozowania, wadę, że wymaga pojemników o wielkiej  objętości, nasycony roztr Ca(OH)2 bardzo małe stęż.ciecze przyrządza się mieszając Ca ze znaczną  ilością wody w dużym pojemniku (sytniku), dozując do reaktora, w którym zachodzi strącanie i  usuwanie osadu. Na zimno  powoli – w ciągu 3-6 godzin; a w temp ok 100°Cdo około 10 minut.  szybkość proces uwarunki : twardość wody poddawanej dekarbonizacji, zawartość w niej związków  organicznych, sposób mieszania wody z reagentem oraz obecność masy kontaktowej w postaci  drobnego piasku, lub innych subst drobno rozkruszonych,marmur, kwarc dostar zarodków dla  krystalizacji strącającego się CaCO3.dla krystalizacji CaCO3 na ziarnach masy kontakt najkorzyst  temp w granicach 20-30°C- dekarbonizace w tym zakresie temp, zapewn właśc mieszanie i  utrzymując część strącają się osadu wraz z masą kontaktową w stanie zawiesiny w dolnej części  reaktora.Dekarboni wapnem w uzdatnianiu wód wykorzyst do celów chłodniczych,proces wstępny  oczyszczania wody o podwyższonej twa węglan przed dalszymi procesami jej zmiękczania.Podczas  dekarbonizacji dodany do wody wodorotlenek wapniowy początkowo reaguje z dwutlenkiem węgla, a  następnie z wodorowęglanem wapniowym według reakcji   CO2 + Ca(OH)2  → CaCO3 ↓+ H2O ;  Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2  → 2CaCO3↓ + 2H2O   Przy dużym nadmiarze Ca(OH)2 (pH10,5) mogą 

(…)

…, umożliwiającym zupełne zmiękczenie wody. W takim
przypadku, jako rezultat tej metody otrzymuje się: 2KtNa + Ca(HCO3)2 → Kt2Ca + 2NaHCO3;
2KtNa + Mg(HCO3)2 → Kt2Mg + 2NaHCO3; 2KtNa + CaCl2 → Kt2Ca + 2NaCl; 2KtNa + MgSO4
→ Kt2Mg + Na2SO4Wymiennik wodorowy regeneruje się za pomocą kwasu solnego HCl, a
wymiennik sodowy roztworem chlorku sodu. Kt2Ca/Mg +HCl → KtH +Ca/MgCl2; Kt2Ca/Mg +
NaCl → KtNa + Ca/MgCl2…
…=0,7÷1,0 mval/dm3. ZF–zasad wobec fenoloftaleiny,mval/dm3, ZM – zasad wobec oranżu
metyl, mval/dm3.
Jeżeli 2Zf >ZM, to zastosowana dawka Ca za duża, a gdy 2ZF < ZM dawka Ca nie była
wystarczająca.
Na proc dekarbon Ca hamująco wpływają koloidy organ i zw wielocząsteczk, są to związki
stabilizujące krystalizację węglanu wapniowego
. Hamująco-polifosforany
Dekarbonizacja kwasem (nazyw szczepieniem kwasem…
… lub zintensyfikować korozyjny charwody. powstający w wyniku reakcji CO2 powinien
być usunięty z wody przed wprowadzeniem jej do obiegu chłodniczego- desorbery CO2.
Wymiana jonowa proces wymiennej adsorpcji, w której jony związane ze stałym adsorbentem,
wymieniane są na jony z roztworu. Zjawisko wymiany jonowej w niektórych naturalnych ciałach
stałych- uwodnione glinokrzemiany litowców, dolomity, ligniny, torf…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz