Metody zmiękczania wody-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3346
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody zmiękczania wody-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

9. Metody zmiękczania wody
Zmiękczanie wapnem i sodą - metoda wapno-soda, polega na jednoczesnym usuwaniu twardości węglanowej i niewęglanowej przez dodawanie wody wapiennej lub mleka wapiennego i roztworu sody, przy czym
Ca(OH)2 - usuwa twardość węglanową, wszystkie sole magnezowe oraz rozpuszczony dwutlenek węgla
Na(CO)3 - usuwa twardość niewęglanową. Proces zmiękczania przebiega szybciej gdy podgrzewamy wodę do 70-90°C
Wymagane dawki reagentów DCaO=28(tww+twMg+CO2) [g/m3] wody DNa2CO3=53(twnw)
Schemat instalacji - metody wapno-soda
W sytniku przygotowuje się mleko wapienne (zawiesina CO(OH)2 w wodzie), miesza się wapno ze znaczną ilością wody.
W reaktorze dozuje się mleko wapienne i sodę, gdzie zachodzi strącanie i usuwanie osadu.
Na filtrze usuwa się pozostałe zawiesiny z reaktora. Dekarbonizacja wapnem (gaszonym) Ca(OH)2 - metoda strąceniowa - metoda wapna
Jest metodą prostą i tanią, usuwa twardość węglanową (wapniową i magnezową). Ca(HCO3)2+Ca(OH)2→2CaCO3↓+2H2O Mg(HCO3)2+Ca(OH)2→MgCO3+CaCO3↓+H2O
MgCO3+H2O→Mg(OH)2↓+CO2 Jeśli w wodzie występują inne związki magnezu np. MgCl2 lub MgSO4 tworzące twardość niewęglanową magnezową - wówczas następuje zamiana na twardość niewęglanową wapniową, a równoważna ilość Mg(OH)2 strąca się
MgSO4+Ca(OH)2→Mg(OH)2↓+CaSO4 Z wapnem reagują także inne składniki wody, tj dwutlenek węgla
CO2+Ca(OH)2→CaCO3↓+H2O
Dekarbonizacja termiczna
polega na rozkładzie wodorowęglanów i węglanów wapnia i magnezu pod wpływem temperatury Ca(HCO3)2→ CaCO3↓+ CO2+ H2O 2Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O+ Mg(OH)2↓+ CO2 Dekarbonizacja wody wodorotlenkiem sodu NaOH przebiega według poniższych reakcji:
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O
Mg(HCO3)2 + 4NaOH → Mg(OH)2↓ + 2Na2CO3 + 2H2O
Powstający węglan sodu usuwa również część twardości niewęglanowej.
Zmiękczanie sodą - metoda strąceniowa, polega usuwaniu twardości niewęglanowej
Polega na dodawaniu sody Na2CO3, który reaguje z solami wapnia i magnezu
CaSO4+Na2CO3→CaCO3↓+Na2SO4 MgSO4+Na2CO3→MgCO3↓+Na2SO4 CaCl2+Na2CO3→CaCO3↓+2NaCl MgCl2+Na2CO3→MgCO3↓+2NaCl
Wymiana jonowa - proces zmiękczania wody i jej uzdatniania.
Jonity, substancje które w kontakcie z roztworami wykazują zdolność do odwracania wymiany jednych jonów na inne bez większych zmian strukturalnych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz