Zmiękczanie wody metodami strąceniowymi-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiękczanie wody metodami strąceniowymi-opracowanie - strona 1 Zmiękczanie wody metodami strąceniowymi-opracowanie - strona 2 Zmiękczanie wody metodami strąceniowymi-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zmiękczanie wody metodami strąceniowymi:
Uzdatnianie wody na cele przemysłowe, technologiczne i kotłowe.
Twardość wody wywołana jest rozpuszczonymi w niej solami wapnia i magnezu. Twardość ma niewielkie znaczenie higieniczne, natomiast z gosp. Punktu widzenia woda bardzo twarda powoduje duże zużycie mydła w gosp. Domowym i przyczynia się do tworzenia kamienia kotłowego. Prowadzi również do zarastania instalacji wodociągowej. Sole magnezu powodują wzrost korozyjności wody.
Twardość ogólną dzielimy na:
Tw. Węglanowa - wywołana obecnością wodorowęglanów i wodorotlenków wapnia i magnezu. Np. CaCO3, Ca(HCO3)2, Ca(OH)2 , MgCO3, Mg(HCO3)2, Mg(OH)­2 . Tw. Niewęglanowa - powodowana obecnością w wodzie chlorków, siarczanów, azotanów i krzemianów wapnia i magnezu. Np. CaSO4, CaCl2, CaSiO3, MgSO4, MgCl2, MgSiO­2 Tw. Wapniowa
Tw. Magnezowa
Dopuszcza się twardość ogólną 60-500 mg CaO3/l
Metody strąceniowe - polegają na wprowadzeniu do wody substancji (reagentów), które reagują z związkami wapnia i magnezu, tworząc nierozpuszczalny osad ( CaCO3 , Mg(OH)2 )
Ca(HCO3)2 temp.  CaCO3­ + CO2 + H2O
Mg(HCO3)2 temp.  MgCO3­ + CO2 + H2O  Mg(OH)2 + 2CO3 Przeprowadzenie rozpuszczonych związków wapnia i magnezu w związki nierozpuszczalne i oddzielenie od wody powstających zawiesin w procesie sedymentacji i filtracji.
Dekarbonizacja - proces usuwania lub znacznego obniżenia tw. Węglanowej.
Zmniejszenie tw. Węglanowej:
- podgrzewanie wody
-zmiana tw. Węglanowej na niewęglanową w procesie szczepienia wody kwasem mineralnym
-dekarbonizacja wapnem
-wymiana jonowa.
1) Metoda termiczna polega na rozpadzie rozpuszczonych w wodzie kwaśnych węglanów wapnia i magnezu do trudno rozpuszczalnego węglanu wapnia oraz dwutlenku węgla pod wpływem podgrzewania.
Ca(HCO3)2 temp.  CaCO3 + CO2 + H2­O
Mg(HCO3)2 temp.  MgCO3 + CO2 + H2­O
MgCO3 temp.  Mg(OH)2 + CO2 Szybkość reakcji rośnie ze wzrostem temp. I jednocześnie skraca się czas reakcji.
2)Szczepienie wody kwasami woda na cele chłodnicze, zamiana tw. Węglanowej na równoważną niewęglanową. Usunięcie kwaśnych węglanów wapnia i magnezu przez dawkowanie do wody kwasu solnego lub siarkowego.
Zaleca się gdy Tb 2,1 mval/l.
4)Dekarbonizacja na jonitach:
- stosuje się kationity słabo kwaśne, pracujące w cyklu wodorowym. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz