Dekarbonizacja kwasem solnym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dekarbonizacja kwasem solnym-opracowanie - strona 1 Dekarbonizacja kwasem solnym-opracowanie - strona 2 Dekarbonizacja kwasem solnym-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Dekarbonizacja kwasem solnym
Ma zastosowanie w uzdatnianiu wody do chłodzenia i nosi nazwę szczepienia kwasem. Zabieg ten sprowadza się do zmiany twardości węglanowej na niewęglanową, co przeciwdziała tworzeniu się kamienia kotłowego, ale zwiększa właściwości korozyjne wody.
Zmiękczanie sodą ustępuje metodom nowoczesnym. (Mg)CaSO4 + Na2CO3  (Mg) CaCO3 + Na2SO4 (Mg)Ca(HCO3)2 + Na2CO3  (Mg)CaCO3 + 2 Na2HCO3
Jakkolwiek z zapisu reakcji wynika, że soda usuwa oba rodzaje
twardości, to sposób ten ma zastosowanie do wód posiadających prawie wyłącznie twardość niewęglanową i bardzo niewielką magnezową. zmiękczanie wapnem i sodą polega na jednoczesnym usuwaniu twardości węglanowej i niewęglanowej gdzie: Ca(OH)2 usuwa twardość węglanową, wszystkie sole magnezowe, rozpuszczony CO2, zaś Na2CO3
usuwa twardość niewęglanową. Stosuje się następujące warunki przebiegu procesu: podgrzanie wody do 70-90 0C, zwiększenie nadmiaru odczynników do 10-20 % (80-100 mg/l Na2CO3 i 15-30 mg/l CaO), wprowadzenie masy kontaktowej.
Czynnikiem, który ujemnie wpływa na wyniki zmiękczania są substancje koloidowe (humusy), które opóźniają reakcję i powodują mętność wody uchodzącej z reaktora i nawet mogą przechodzić przez filtr.
zmiękczanie wody wodorotlenkiem sodowym sprowadza się do działania dwóch czynników: NaOH i tworzącego się wtórnie Na2CO3, gdzie ług usuwa twardość wapniową węglanową, twardość magnezową i dwutlenek węgla, zaś soda likwiduje twardość wapniową niewęglanową. (Mg)Ca(HCO3)2 + 2 NaOH  CaCO3 + Na2CO3 + H2O
(Mg(OH)2)
MgSO4 + 2 NaOH  Mg(OH)2 + Na2SO4
CO2 + 2 NaOH  Na2CO3 + H2O CaSO4 + Na2CO3  CaCO3 + Na2SO4
Zmiękczanie ługiem sodowym nadaje się do tych wód, w których
twardość węglanowa jest w przybliżeniu równa niewęglanowej. zmiękczanie wody fosforanami polega na strącaniu praktycznie nierozpuszczalnych fosforanów wapnia i magnezu, dzięki czemu osiągalna jest bardzo mała twardość szczątkowa. Używa się fosforan trisodowy Na3PO4*10 H2O.
3(Mg)Ca(HCO3)2 + 2 Na3PO4  (Mg)Ca3(PO4)2 + 6 NaHCO3
(Mg)CaSO4 + Na3PO4  (Mg)Ca3(PO4)2 + 3 Na2SO4
Powstający wodorowęglan sodowy w wyższych temperaturach rozkłada się z utworzeniem węglanu sodowego, który może likwidować twardość niewęglanową co zmniejsza zużycie fosforanu
6 NaHCO3  3 Na2CO3 + 3 CO2 + 3 H2O
Metoda fosforanowa ma wiele zalet: zapewnia 2-3 krotne większą szybkość procesu, nie wymaga ścisłego dozowania fosforanu którego nadmiar nie szkodzi, zapobiega tworzeniu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz