Woda dla celów przemysłowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Woda dla celów przemysłowych-opracowanie - strona 1 Woda dla celów przemysłowych-opracowanie - strona 2 Woda dla celów przemysłowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

woda dla celów przemysłowych
wody deszczowe- rozpuszczone gazy oraz substancje powstające w atmosferze wskutek wyładowań elektrycznych i działań promieni kosmicznych
wody powierzchniowe i gruntowe- wody spływające po powierzchni ziemi do otwartych zbiorników lub przenikające do wód gruntowych. Skutkiem kontaktu i procesów biochemicznych pojawiają się w wodzie zawiesiny, substancje rozpuszczone- CO2, związki azotowe, wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu, wodorowęglany, siarczany, chlorki, a także bakterie, grzyby, pierwotniaki, wodorosty.
Twardość wody- właściwość wywołana obecnością wapnia i magnezu. Tradycyjną twardość wody w Europie określa się przy pomocy niemieckich stopni twardości (ºN).
1ºN =10 mg CaO/ 1dm3 Woda miękka: 0 - 8 ºN
Woda średnio twarda: 8 - 16 ºN
Woda twarda: 16 - 30 ºN
Woda bardzo twarda: 30 ºN
Twardość węglanowa- przemijająca.
Twardość niewęglanowa- stała; związana głownie z obecnością siarczanu wapnia i krzemianów, stad stosowana nazwa - twardość stała.
Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 Mg(HCO3)2 → MgCO3 +H2O + CO2 Reakcje te są uzależnione od zawartości w wodzie CO2 i od temp. wody
Uzdatnianie wody rzecznej dla potrzeb komunalnych:
Sedymentacja i filtracja- oddzielenie fazy stałej
Sterylizacja
Usuwanie żelaza i manganu
Usuwanie fenoli
Regulowanie zawartości fluoru
Sedymentacja i filtrowanie, koagulacja
Osadniki - osadnik Dorra
Akcelatory
koagulacja- dodawanie elektrolitów, które w wyniku hydrolizy powodują powstanie trudnorozpuszczalnych osadów o charakterze koloidowym oraz adsorpcja na kłaczkach koloidów zawiesiny o dużym stopniu rozproszenia. Stosowane dawki koagulantów: 10- 100 ml/dm3 H2O
3Ca(HCO3)2 + Al2(SO4)3 → 3 CaSO4 + 2 Al(OH)3↓ + 6CO2 FeSO4 + Ca(OH)2 → Fe(OH)2 + CaSO4 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4 Fe(OH)3↓
Pyt: które związki w w/w reakcjach są koagulantami Odp: Al2(SO4)3 , FeSO4 Filtry pośpieszne - filtracja na warstwie piasku, żwiru, drobnych kamieni, gazów z udziałem na powierzchni śluzowatej błonki biologicznej. Okres pracy- kilkanaście, kilkadziesiąt godzin.
Odkażanie H2O (sterylizacja)- 1cm3 H2O powierzchniowej może zawierać nawet miliard bakterii.
Miano Coli oznacza ilość wody na jaką przypada 1 pałeczka jelitowa. 0,1 ml- woda niezdrowa
1,0 ml- woda zanieczyszczona
10 ml- woda stosunkowo czysta


(…)

…↓ + NaHCO3 3CaSO4 + 2 Na3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 3Na2SO4 Wymiana jonowa- zmiękczanie jonitami- wymieniaczami jonowymi (kationity, anionity)
Zmiękczanie wody kationitami w cyklu sodowym:
2RSO3Na + Ca2+ +2HCO3- = (RSO3)2Ca + 2Na+ + 2HCO3- 2RSO3Na + Ca2+ + SO42- = (RSO3)2Ca + 2Na+ + SO42- Regeneracja za pomocą solanki:
(RSO3)Ca + 2Na+ + 2 Cl- → 2 RSO3Na + 2Ca2+ + 2Cl- Jonity dzielimy na:
- jonity naturalne…
… wiąże krzemionkę na krzemian magnezu)
Odgazowanie wody- usuwanie O2 i CO2 - odgazowanie termiczne
- odgazowanie chemiczne
N2H4 + O2 → N2 + 2 H2O Odgazowanie (odsalanie) wody morskiej:
- destylacja
- wymrażanie
- elektroliza (migracje jonów pod działaniem pola elektrycznego w obecności membran jonitowych).
- odwrócona osmoza- polega na wydzieleniu z zasadowej wody na drodze sączenia przez błony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz