Technologia chemiczna

note /search

Oleje opałowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302

Oleje opałowe lekkie i ciężkie oleje opałowe Olej opałowy Olej opałowy podobnie jak paliwa silnikowe jest produktem rafinacji ropy naftowej. Jest to mieszanina węglowodorów: aromatycznych, parafinowych, naftenowych - pochodzenia naftowego zawierających w swojej budowie od 9 do 60 atomów węgla w c...

Własności koksownicze węgli-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2317

Własności koksownicze węgli Węgiel w koksownictwie W przemyśle między innymi węgiel wykorzystuje się w procesie koksowania. Koksowanie jest to proces termicznego odgazowania mieszanki węglowej lub węgla bez dostępu powietrza w temperaturze d...

Fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1204

Fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych. Kierunek reakcji chemicznych Wpływ różnych czynników (t, p, c) na położenie równowagi opierają się na prawie działania mas oraz regule przekory Le Chateliera- Brauna. Zmiany położenia równowagi układu znajdującego się w stanie równowagi następuj...

Chemiczne metody oczyszczania ścieków-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2331

Chemiczne metody oczyszczania ścieków Ścieki to wody zużyte na potrzeby bytowo-gospodarcze ludzi, w procesach produkcyjnych oraz wody opadowe. Odbiornikami ścieków są wody powierzchniowe, a także wierzchnia warstwa gruntu. Możliwości samooczyszczania rzek, które są najczęstszymi odbiornikami ściekó...

Metalurgia miedzi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 3199

METALURGIA MIEDZI Miedź. Właściwości chemiczne i fizyczne. Złoża miedzi. Występowanie, charakterystyka. Metalurgia. Definicja, podział metalurgii. Metody hutnicze - pirometalurgia: Czym jest pirometalurgia? Podział metod pirometalurgicznyc...

Odpylanie gazów przemysłowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2065

Odpylanie gazów przemysłowych 1.  Odpylanie - informacje ogólne Separacja pyłów i odpylanie są częścią metod separacji w obszarze inżynierii procesowej. Najbardziej zróżnicowane metody odpylania są przypuszczalnie w stanie rozdzielić gaz i rozproszone w nim cząstki, które mogą występować w formie ...

Pigmenty nieorganiczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1442

pigmenty nieorganiczne Pigmenty stanowią część środków barwiących, które można zdefiniować jako kolorowe, czarne lub białe substancje, które wprowadzane w postaci rozdrobnionych, nierozpuszczalnych cząstek do medium barwionego (tworzywo, polimer lub środek powłokotwórczy w przypadku farb i lakierów...

Technologia materiałów wiążących-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1988

TECHNOLOGIA CHEMICZNA TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH Rodzaje materiałów wiążących Do budowlanych materiałów wiążących zalicza się cement i wapno - stosuje się je do wyrobu betonów i zapraw. Materiały wiążące (zwykle dostarczane odbiorcy w postaci stałej) po zarobieniu wodą tworzą plastyczną zaw...

Minimalizacja odpadów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

Do działań przyczyniających się do minimalizacji odpadów możemy zaliczyć: - wprowadzanie nowych technologii - mniejsze zużycie surowców, rezygnacja z niektórych surowców, używanie surowców o wyższej jakości - kierowanie produktu do ponownego przerobu - odzyskiwanie surowców do ponownego wykorz...

Biologiczne metody oczyszczania ścieków-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1526

biologiczne metody oczyszczania ścieków Metody biologiczne można podzielić na: -naturalne: prowadzone w warunkach wytwarzanych przez samą przyrodę lub nieznacznie korygowanych celową działalnością człowieka; -sztuczne: w urządzeniach zaprojektowanych i wybudowanych specjalnie do tego celu. Wykorzy...