Technologia materiałów wiążących-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia materiałów wiążących-opracowanie - strona 1 Technologia materiałów wiążących-opracowanie - strona 2 Technologia materiałów wiążących-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

TECHNOLOGIA CHEMICZNA
TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH
Rodzaje materiałów wiążących
Do budowlanych materiałów wiążących zalicza się cement i wapno - stosuje się je do wyrobu betonów i zapraw. Materiały wiążące (zwykle dostarczane odbiorcy w postaci stałej) po zarobieniu wodą tworzą plastyczną zawiesinę (tzw. zaczyn), która z upływem czasu tężeje, twardnieje, a po zakończeniu tego procesu uzyskuje pożądana wytrzymałość mechaniczną.
W skład betonów i zapraw oprócz materiału wiążącego (cementu, wapna) wchodzi zwykle znaczna ilość składników mineralnych o różnej wielkości ziarna, takich jak piasek, żwir lub kruszywo skalne.
Zaprawę otrzymuje się przez zmieszanie zaczynu z kruszywem drobnoziarnistym (piasek) Beton otrzymuje się przez zmieszanie zaczynu z kruszywem grubszym (żwir) Powszechnie używane materiały wiążące
wapno (wodorotlenek wapnia) otrzymywane przez prażenie wapienia, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia;
cement portlandzki, złożony głównie z krzemianów wapnia, otrzymywany przez prażenie i spiekanie mieszaniny wapienia i gliny;
gips budowlany ( CaSO4 *0,5 H2O) wytwarzany z naturalnego gipsu lub z odpadów przemysłowych, zawierających siarczan wapnia (powstających przy produkcji kwasu fosforowego lub przy odsiarczaniu gazów kominowych palenisk węglowych)
Materiały wiążące krzemianowe
W technice budowlanej podstawowe znaczenie mają materiały wiążące krzemianowe, do których należy m.in. cement portlandzki.
głównymi składnikami tych materiałów są związki kilku pierwiastków: Ca, Mg, Si, Al, Fe, a ich skład ilościowy określa się zwykle podając udziały masowe tych składników w postaci tlenków (CaO, MgO, SiO2, Al2O3, Fe2O3) tlenki, wchodzące w skład materiałów wiążących, nie występują na ogół w postaci wolnej, lecz tworzą krzemiany, gliniany, żelaziany wapnia (magnezu)
Skład materiałów wiążących.
Skład ważniejszych materiałów wiążących, tj.
wapna, wapna hydraulicznego, cementu portlandzkiego, cementu romańskiego, cementu glinowego
można przedstawić na wykresie trójkątnym


(…)

…, a prowadzi się ją w temp. ok. 1000o C.
ze względu na znaczny efekt cieplny reakcji dysocjacji CaCO3 i wysoką temp. zużycie paliwa w tym procesie jest duże, co ma istotny wpływ na koszt produkcji do produkcji wapna palonego stosuje się piece szybowe lub obrotowe
w piecach obrotowych można wypalać drobnoziarnisty kamień wapienny, jako paliwo stosuje się pył węglowy (znacznie tańszy od koksu - często stosowany…
… za pomocą tak dobranej ilości wody, że powstający wodorotlenek ma postać sypkiego proszku;
twardnienie zaprawy wapiennej - reakcja wodorotlenku wapnia z CO2(z powietrza)
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O, ΔH0298 = -108,4 kJ
Cement portlandzki surowce do produkcji cementu portlandzkiego : skały wapienne (wapienie, kreda) oraz minerały ilaste, gliny złożone z kaolinitu (Al2O3 · 2SiO2 · H2O);
wartość modułu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz