Chemia budowlana - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 5257
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia budowlana - wykłady - strona 1 Chemia budowlana - wykłady - strona 2 Chemia budowlana - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Materialy kamieniste
-sa to materialy nieorganiczne-materialy nie zawierające związków C4-, czyli wegla organicznego
-dzielimy je na: materialy naturalne roznego rodzaju skaly występujące w przyrodzie, materialy sztuczne materialy wyprodukowane przez człowieka w procesie technologicznym (ceramika, szkliwo, welna mineralna, stwardniale spoiwa mineralne, zaprawy, betony).
Naturalny material kamienisty stanowi skomplikowana wiazanine roznych składników skałotwórczych, wzajemna zawartość poszczególnych składników oraz ich struktura zaleza od przebiegu procesow skałotwórczych.
Mineraly skałotwórcze. Najczesciej występujące składniki skałotwórcze to: kwarc (SiO2), krzemiany wapnia, magnezu zawsze o roznych strukturach, glinokrzemiany i uwodnione glinokrzemiany sodu, potasu (skalenie, miki, kaolinit, montmorylonit), siarczany wapienne (gips dwuwodny, anhydryt), weglany wapnia i magnezu (kalcyt i dolomit).
Skaly: 1. magmowe (granit, bazalt), 2. skaly osadowe (pochodzenia mechanicznego, organicznego, chemicznego) 3. skaly przeobrażone (marmur) Właściwości materiałów kamienistych zaleza od rodzaju materiałów. Materialy kamieniste maja wysoka wytrzymałość na sciskanie, a niska na rozciaganie. Maja zroznicowana odporność korozyjna (wapienie nie SA odporne na korozje).
Zastosowanie skal
-obrobione recznie, mechanicznie lub plomieniowo przy budowie drog, okładziny, fundamenty
-po rozdrobnieniu mechanicznym-tworzywo łamane
-topic można je-roznego rodzaju kostki bazaltowe, welna mineralna, plytki
-po obrobce chemicznej-stosowane jako materialy budowlane , SA źródłem surowcow
Rudy maja zastosowanie przy otrzymywaniu metali.
Korozje naturalnych materiałów kamienistych (w czasie ulegaja wietrzeniu)
-zamarzanie wody w porach
-zmiany temperatury miedzy noca a dniem
-dzialanie CO2 z atmosfery
-rosnace zanieczyszczenie środowiska (zanieczyszczone powietrze)
-zasolone wody
-grunty
Materialy sztuczne - ceramika budowlana
Ceramika nazywamy material budowlany otrzymywany przez wypalenie specjalnej mieszanki zawierającej surowiec plastyczny, czyli gline odpowiednim składnikiem chemicznym i odpowiednim uziarnieniu. Glina zawiera składniki tj kaolinit, które po rozdrobnieniu z H2O maja wysoka plastyczność. Do tych składników zaliczamy kaolinit i ilit
Ceramike dzielimy na : o strukturze porowatej, o strukturze zwartej (spieczonej), kruszywa lekkie (otrzymywane z pęczniejących glin), szlachetna i polszlachetna, o podwyższonej odporności termicznej.
Surowcami do otrzymywania ceramiki przemysłowej SA: -glina o odpowiednim skladzie chemicznym i plastycznym
-surowce schudzajace (szamot-rozdrobniona cegla ogniotrwala)
-surowce organiczne zwiększające porowatość czyli izolacyjność termiczna (trociny)


(…)

… zaliczamy:
-spoiwa wapienne
-gipsowe
-anhydrytowe
-magnezowe
-krzemianowe
Spoiwami hydrolicznymi SA spoiwa które po zarobieniu woda wiaza w powietrzu i wodzie, a po stwardnieniu SA trwale w obu środowiskach
Do spoiw hydrolicznych zaliczamy:
-wapno hydrauliczne
-cement portlandzki
-cementy portlandzkie mieszane
-cementy portlandzkie specjalne
Surowcem do otrzymywania spoiw wapiennych SA odpowiednie wapienie…
… palonego, cementu portlandzkiego (i/lub popiołów lotnych) oraz piasku i wody. Spienienie wywoluje dodatek pary aluminiowej która w silnie zasadowym środowisku reaguje z wydzieleniem wodoru i tworzy z wapnem uwodniony glinian wapnia. Proces jest silnie egzotermiczny.
Spoiwa gipsowe i anhydrytowe
Gipsy-substancje zawierające siarczan IV wapnia
Anhydryt-siarczan wapnia bezwodny
Siarczan dwuwodny…
…: gosze właściwości mechaniczne po stwardnieniu niż stwardnialy cement portlandzki ;lecz ma zwiekszona odporność na dzialanie h2o w stosunku do dzialania spoiw powietrznych.
Surowce podstawowe i korekcyjne stosowane do otrzymywania klinkieru cementowego lub cementu portlandzkiego.
Surowce podstawowe: glina o odpowiednim skladzie chemicznym (niska zawartość tlenkow Na2O, K2O) jako źródło SiO2, Al2O3…
….
Elektrochemiczna - temperatura do 100C, elektrolitem woda z zanieczyszczeniami, jest procesem fizyczno chemicznym, w wyniku dzialania ogniw galwanicznych. Anoda jest metal bardziej aktywny (w ogniwie dwumetalicznym) lub ta czesc powierzchni metalu na ktorej zachodza procesy utleniania. Związane SA z ubytkiem masy metalu i zelami. Katoda jest metal mniej aktywny (albo mniejsce na powierzchni metalu…
…-nitryfikacja. Przemiana polimorficzna kwarcu - SiO2 w krystobalit i trydymit (odmiany polimorficzne niskotemperaturowe SiO2
Zastosowanie ceramiki
-w budownictwie
-wyroby klinkierowe (bardziej spieczona cegla)
-im wiecej wyrobow ceramicznych ma fazy szklistej to ma wieksza odporność mech
-im jest bardziej porowate to ma wieksza odporność termiczna
Korozja wyrobow ceramicznych
Przyczyna korozji materiałów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz