Fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych.
Kierunek reakcji chemicznych
Wpływ różnych czynników (t, p, c) na położenie równowagi opierają się na prawie działania mas oraz regule przekory Le Chateliera- Brauna.
Zmiany położenia równowagi układu znajdującego się w stanie równowagi następuje w takim kierunku, który spowoduje zmniejszenie się wpływu dokonanej zmiany.
Ocena jakościowa:
Doprowadzenie do układu ciepła→ przesunięcie położenia równowagi w kierunku odpowiadającym reakcjom endotermicznym.
Ocena ilościowa- chemia fizyczna:
ΔG- zmiana entalpii swobodnej ΔH- zmiana entalpii reakcji
ΔS- zmiana entropii reakcji
lnKp 0 - reakcja samorzutna, praktycznie nieodwracalna
lnKp 0 - reakcja egzotermiczna, ze wzrostem temperatury rośnie wartość stałej równowagi, a więc i stopień przemiany, reakcja samorzutna, uprzywilejowana, praktycznie nieodwracalna.
ΔH 0 oraz ΔS 0 - reakcja endotermiczna, ze wzrostem temperatury rośnie wartość stałej równowagi, a więc i stopnia przemiany, reakcja odwracalna samorzutna w wysokich temperaturach.
ΔH 0 oraz ΔS

(…)

… fotosyntezy, głownie w odpowiednich uprawach (drzewo kauczukowe, trzcina cukrowa, burak cukrowy, drzewa iglaste i liściaste).
Surowce mineralne (niemetaliczne):
Chemiczne
Skalne (wapienie, ziemie okrzemkowe, kwasoodporne skały ogniotrwale)
Kamienie szlachetne i półszlachetne
Wody mineralne
Kopalne surowce chemiczne:
Sól kamienna
Sól potasowa
Sole K - Mg
Surowce siarkonośne: siarka rodzima, piryt, anhydryt…
… w dokumentacji referencyjnej
kryteria ekonomiczne
Wielotonażowe Produkty Nieorganiczne:
- amoniak
- kwas siarkowy
- kwas fosforowy
- kwas fluorowodorowy
- nawozy wieloskładnikowe
- mocznik
- azotan amonu
- superfosfaty
Sozologia- nauka o przyczynach, doraźnych skutkach oraz dalszych następstwach przemian zachodzących w układach przyrodniczych w wyniku działalności człowieka oraz skutecznych sposobach…
… się bardzo małymi stężeniami fosforu ogólnego. Neutralizacja jest to proces doprowadzania odczynu ścieków z silnie kwaśnego lub silnie zasadowego do bliskiego obojętnemu. W celu zneutralizowania ścieków kwaśnych najczęściej stosuje się wapno, rzadziej ług sodowy, marmur, dolomit, węglan sodu. Ilość reagentów chemicznych ustala się na podstawie obliczeń stechiometrycznych. Przy dużych ładunkach kwasów proces…
… złoża są podobne do procesów na powierzchni gleby pól irygacyjnych. Tworzy się błona biologiczna, w skład której wchodzą mikroorganizmy roślinne i zwierzęce. Ich działanie polega na utlenieniu i mineralizacji substancji zawartych w ściekach.
Złoża spłukiwane (wysokoobciążone). Są to złoża o podobnej budowie. Grubość warstwy wypełnienia wynosi 2-4 m. Ze względu na większe objętościowe obciążenie złoża mineralizacja zanieczyszczeń nie zachodzi na nich całkowicie. Powstają na nich duże ilości kłaczkowatej błony biologicznej, która jest częściowo unoszona przez odpływające ścieki. Nadają się do oczyszczania ścieków o niewielkim stężeniu.
Biomembranowe oczyszczanie ścieków jest to jedna z metod oczyszczania, polegająca na zblokowaniu modułów ultrafiltracyjnych z reaktorem biologicznyczm osadu czynnego…
… CaSiO3 ΔH= 1530 kJ/mol.
Reakcja przebiega w temperaturze 1400- 1600 ºC. Krzemionka wypiera bezwodnik fosforowy z fosforanu wapnia i wiąże tlenek wapnia. Reakcja przebiega w dwu stadiach:
Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 = 3 CaSiO3 + P2O5 P2O5 + 5 C = ½ P4 + 5 CO
Proces przebiega w całkowicie zamkniętym piecu w którym umieszcza się elektrody grafitowe.
Na 1 Mg (megagram) fosforu zużywa się 12000- 16000 kWh…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz