Adsorpcja - omówienie procesu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adsorpcja - omówienie procesu - strona 1 Adsorpcja - omówienie procesu - strona 2

Fragment notatki:


Adsorpcja • Służy głównie do usuwania  rozpuszczonych związków organicznych  (najczęściej refrakcyjnych,  które nawet w  śladowej ilości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludności) • Adsorpcję stosuje się z uwagi na poziom zanieczyszczeń wód (głównie powierzchniowych)  syntetycznymi związkami organicznymi , które w niewystarczającym stopniu są usuwane w  procesach koagulacji, sedymentacji i filtracji •  Zastosowanie adsorpcji po procesie chemicznego utleniania lub dezynfekcji, pozwala na  zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń wtórnych (np. THM) Proces adsorpcji • Polega na wiązaniu usuwanych zanieczyszczeń na powierzchni adsorbenta • Proces może być nieodwracalny (adsorpcja chemiczna) lub odwracalny (adsorpcja fizyczna) Stosowane adsorbenty • Ziarnisty węgiel aktywny • Granulowany węgiel aktywny (Z/GWA) • Pylisty węgiel aktywny (PWA) Cechy adsorbentów:  pojemność adsorpcyjna, wielkość powierzchni właściwej, wielkość porów,  chemiczna natura powierzchnie, uziarnienie Rodzaje zanieczyszczeń usuwane w procesie adsorpcji • Rozpuszczalniki aromatyczne • Chlorowane związki aromatyczne • Fenol i chlorofenole • WWA • Pestycydy • Chlorowane niearomatyczne • Węglowodory o dużej masie cząsteczkowej Wymiana jonowa •  Stosowana do usuwania z wody substancji rozpuszczonych • W zależności od rodzaju żywic jonowymiennych, wymieniane są kationy lub aniony na jony  ruchliwe grup funkcyjnych jonitów • Wymianę kationów zapewniają KATIONITY, a wymianę anionów – ANIONITY • Zastosowanie odpowiedniego układu kationitów i anionitów zapewnia  DEMINERALIZACJĘ Istota wymiany jonowej • Podczas wymiany jonowej obecne w wodzie  jony i cząsteczki posiadające określony ładunek  wiązane są przez jonit , oddający jednocześnie do roztworu jony „nieszkodliwe”, najczęściej OH-,  H+, Na+ i Cl- Zastosowanie wymiany jonowej • Do oczyszczania wód przemysłowych (stosowanych w energetyce), wód chłodniczych • Do uzdatniania wody pitnej •   Zmiękczanie • Demineralizacja (usunięcie wszystkich kationów i anionów) • Odsalanie (częściowe usunięcie jonów) • Usuwanie fosforanów i azotanów • Usuwanie azotu amonowego, metali i radionuklidów • Usuwanie zanieczyszczeń organicznych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz