Metoda usuwania jonów metali z wody - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda usuwania jonów metali z wody - wykład - strona 1 Metoda usuwania jonów metali z wody - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Metoda   usuwania jonów metali z wody      Wymiana jonowa   Stosowana do usuwania z wody substancji rozpuszczonych  • W zależności od rodzaju żywic jonowymiennych, wymieniane są kationy lub aniony  na jony ruchliwe grup funkcyjnych jonitów  • Wymianę kationów zapewniają KATIONITY, a wymianę anionów – ANIONITY  • Zastosowanie odpowiedniego układu kationitów i anionitów zapewnia  DEMINERALIZACJĘ    Istota wymiany jonowej:  Podczas wymiany jonowej obecne w wodzie jony i cząsteczki posiadające określony ładunek  wiązane są przez jonit, oddający jednocześnie do roztworu jony „nieszkodliwe”, najczęściej  OH-, H+, Na+ i Cl-  Jonity albo wymieniacze jonowe są to ciała stałe nieorganiczne lub organiczne  nierozpuszczalne w wodzie, które mają zdolność wymiany własnych jonów z jonami  otaczającego je roztworu. Reakcja przebiega na powierzchni ziaren jonitu. Jonity  zdolne do wymiany kationów nazywamy kationitami, a jonity zdolne do wymiany  anionów nazywamy anionitami.    Kationity  wymieniają swe jony wodorowe na kationy metali znajdujące się w wodzie,  według reakcji  R-A-H+ + Me+  R-A-Me+ + H+  gdzie: R - szkielet polimeru, A- -  grupa anionowa związana z polimerem (-SO3-, - COO-)    W procesie wymiany jonowej rozpuszczone w wodzie jony metali wypierają z kationu  jony wodorowe. Jony metali są zatrzymywane na powierzchni ziaren kationitu, a jony  wodorowe przechodzą do wody powodując wzrost jej kwasowości.    Woda po przejściu przez kationit zostaje wprowadzona na anionit, na którym  związane zostają aniony, zgodnie z reakcją;  R-B+OH- + A -  R-B+A- + OH-  gdzie: R - szkielet polimeru, B+ - grupa  kationowa atomowo związana z polimerem (-  NH3+), =NH2+)    Znajdujące się w wodzie aniony zatrzymywane są na powierzchni anionitu, a  równoważna ilość jonów wodortlenowych OH- przechodzi do wody. Jony te reagują z  jonami wodorowymi H+, pochodzącymi z wymiany kationów tworząc cząsteczki  wody.    Jonity regeneruje się przepuszczając przez kationity dostatecznie stężony roztwór  kwasu, a przez anionity roztwór zasady. procesy regeneracji jonitów można opisać  równaniami:  - kationit R-A-Me+ + H+  R-A-H+ + Me+  - anionit R-B+A- + OH-  R-A-+OH- + A-      Chemiczne strącanie   • Stosowane jest w celu usuwania niektórych jonów z wody  • Polega na wytrącaniu z wody bardzo słabo rozpuszczalnych związków usuwanych  jonów  • ZASTOSOWANIE: usuwanie fosforu, twardości węglanowej, usuwanie metali.    ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz