Wymieniacz jonowy

Wymiana jonowa - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Inżynieria środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

charakterem grup jonowymiennych, określonymi właściwościami szkieletu wymieniacza jonowego. Z oczyszczanej...

Wymiana jonowa - jonity-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

jako wymieniacze jonowe stosowano zeolity i krystaliczne glinokrzemiany, obecnie zastąpiono je żywicami...

Kompleksometria-zadanai

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Iwona Głuch
  • Chemia analityczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1267

Zad 3 Wymieniacz jonowy kationów nosi nazwę kationitu, musi zawierać grupy aktywne kwasowe...

Adsorpcja jonowymienna - definicja

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Technologia żywności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2751

nazywa się wymieniaczem jonowym lub jonitem; kationit adsorbuje kationy, anionit - adsorbuje aniony...