Wymieniacz jonowy - strona 2

Zastosowanie enzymów, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Paweł Glibowski
 • Technologia żywności
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

przepuszczalnych substrat 4) Wiązanie na nośnikach o charakterze wymieniaczy jonowych 5) Wiązanie chemiczne...

Kompleksometria-zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 861

i związanych z tym różnic w stałych podziału między fazę wymieniacza jonowego a otaczająca go fazę roztworu...

Pierwiastki bloku s

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2534

-, PO43- twardość trwała Metody usuwania twardości wody: destylacja, wymieniacze jonowe, metody chemiczne...

HPLC - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1127

są wymieniacze jonowe osadzone chemicznie na żelu krzemionkowym lub na polimerze NP-HPLC- normalny układ faz...

Egzamin-wymagania

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

wymieniaczy jonowych. Miareczkowanie kwasu borowego, mieszaniny węglanów i wodorowęglanów. 19. Miareczkowanie...

Chemia analityczna-zadania od 99

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 735

stacjonarną jest wymieniacz jonowy (jonit), a ciekła faza ruchoma zawiera jony w różnym stopniu wiązane...

Woda w przemyśle spożywczym, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr Anna Wlazły
 • Technologia żywności
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

wymieniaczy jonowych - ciał stałych nierozpuszczalnych w wodzie wykazujących zdolności do wymiany własnych...