Jakie organizmy mogą być biowskaźnikam

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jakie organizmy mogą być biowskaźnikam - strona 1 Jakie organizmy mogą być biowskaźnikam - strona 2

Fragment notatki:


Jakie organizmy mogą być biowskaźnikami? ● względnie osiadły charakter życia wybranych organizmów ● szerokie rozpowszechnienie geograficzne ● łatwość identyfikacji i zbierania próbek, ● możliwość zebrania odpowiedniej ilości materiału do badań, ● względnie duża tolerancja organizmów w stosunku do badanych zanieczyszczeń ● łatwość transplantacji organizmów w inny miejsce w tym do laboratorium ● stabilność populacji wybranego organizmu w celu zapewnienia możliwości wielokrotnego pobierania próbek w ciągu dłuższego czasu (badanie trendów) ● występowanie istotnej korelacji pomiędzy poziomem zanieczyszczeń danego elementu środowiska (powietrze, woda, gleba, osad ) a stężeniem analitu w tkance wybranego organizmu, ● taka sama wartość współczynnika bioakumulacji zanieczyszczeń zwielokrotnienie stężenia analitu w organizmie w stosunku do badanego środowiska) w różnych miejscach (nie zawsze spełniony) Zastosowanie monitoringu opartego na organizmach roślinnych  monitoring poziomu zanieczyszczeń środowiska wokół punktowego źródła emisji   identyfikacja źródeł emisji zanieczyszczenia, oszacowanie regionalnych ładunków    zanieczyszczeń i określenie ich składu  monitoring długookresowy i identyfikacja trendów.  Współczynnik bioakumulacji (ang. Bioaccumulation factor, BAF) BAF = C organizm/ C pożywienie Współczynnik biokoncentracji (ang. Bioconcentration factor, BCF) BCF = C organizm/C środowisko Tło   ➔ poziom zanieczyszczeń jaki był na obszarze zanim pojawiła się jakakolwiek forma działań  człowieka   ➔ naturalny poziom zanieczyszczeń dla obszaru, na którym może istnieć pewna forma aktywności  człowieka, ale środowisko utrzymane jest w dobrym stanie   ➔ standardowy poziom zanieczyszczeń dla obszaru wg danych globalnych dostępnych w literaturze  ogólnoświatowej   ➔ poziom zerowy dla zanieczyszczeń charakterystycznych dla danego rodzaju aktywności  człowieka, ale nie mających nic wspólnego z ogólnym stanem środowiska Zastosowanie porostów jako biowskaźników    tworzenia map wszystkich gatunków występujących na danym terenie    określenia zanieczyszczenia powietrza na podstawie analiz pobranych próbek materiału  roślinnego zebranego na danym terenie    określenie zmian morfologicznych w roślinach transplantowanych z czystego środowiska do  obszaru badanego Skrócona skala porostowa ● brak jakichkolwiek porostów na danym terenie – pustynia porostowa środowisku zdecydowanie  zanieczyszczone , zielony nalot to jednokomórkowe glony (w Gdańsku to Starówka, Wrzeszcz, Nowy Port, Brzeźno, część Przymorza, Zaspy, Oliwy i rozciąga się wzdłuż ul. 

(…)

… krzaczkowatych, np. Wabnica kielichowata pozbawiona jest
owocników a w warunkach normalnych zawsze dochodzą do 2 cm średnicy)
● S, B, Al, Cr, Fe, Si, Ti, Zn – wpływają na zniszczenie ściany komórkowej porostu
● Ca – reguluje międzykomórkowa wymianę protein – wahania wapnia prowadzą do zaburzeń
Zalety mchów w badaniach środowiskowych
 wiele gatunków zajmuje rozległe obszary geograficzne i rośnie w różnych
warunkach środowiskowych, nawet na obszarach i w aglomeracjach miejskich
 nie posiadają epidermy , nabłonka ani powłoki woskowej, więc ich ściana komórkowa jest łatwo
penetrowalna dla jonów metali
 nie posiadają organów służących do przyjmowania substratów mineralnych ale
uzyskują je głównie z opadów atmosferycznych,
 niektóre gatunki mają strukturę warstwową i w ciągu roku wytwarzają obumarły osad…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz