HPLC - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
HPLC - opracowanie - strona 1 HPLC - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

HPLC
1)chromatografia jako metoda rozdziału-metoda rozdzielania składników mieszanin w wyniku różnic w oddziaływaniu rozdzielanych składników między fazą ruchomą i nieruchomą. stała podziału-warunek konieczny rozdzielania mieszaniny na poszczególne składniki są różnice stałych podziału analizowanych składników pomiędzy fazą ruchomą a nieruchomą. Kx=Cxs/Cxr Cxs- stężenie składnika x w fazie stacjonarnej Cxr- stężenie składnika w fazie ruchomej czas retencji-tr- czas mierzony od wprowadzenia próbki do aparatu do zarejestrowania piku. czas martwy- tm(t0)-czas przepływu gazu nośnego lub składnika nie sorbowanego przez wypełnienie, zredukowany czas retencji-jest to różnica czasu retencji i martwego czasu retencji. Wysokość równoważna półce teoretycznej(H)-WRPT- jest to odcinek kolumny w którym następuje takie rozdzielenie mieszaniny , które jest możliwe podczas osiągnięcia równowagi podziału pomiędzy fazą nieruchomą a ruchomą w warunkach statycznych. L=NH gdzie L-długość kolumny N-liczba półek (kolumna chromatograficzna składa się z N-hipotetycznych półek teoretycznych) współczynnik selektywności -- (trb-tM)/(tRA-tM)=kB/kA tRA,tRB- czasy retencji A i B , kA,kB- współczynniki retencji substancji A i B
2)chromatografia adsorpcyjna-faza nieruchoma(stała) która może adsorbować składniki z fazy gazowej lub ciekłej
chromatografia jonowymienna-podstawą rozdziału stanowią reakcje wymiany jonowej między jonami z roztworu a jonami związanymi z fazą nieruchomą -jonity(nierozpuszczalne substancje wielocząsteczkowe o budowie jonowej)fazami stacjonarnymi są wymieniacze jonowe osadzone chemicznie na żelu krzemionkowym lub na polimerze NP-HPLC- normalny układ faz to fazy podane z grupami silanowymi SiOH lub siloksanowymi i ich obecności powodują że na powierzchni żelu może adsorbować się woda , powoduje dezaktywację powierzchni żelu RP-HPLC- odwrócone jony , to faza z modyfikacją krzemionkową z grupa niepolarną. Faza nieruchoma jest mniej polarna niż faza ruchoma
Eluent- jest to faz ruchoma(roztwór) odpowiednio przygotowany ,podaje się go do kolumny pod normalnym(lub zbliżonym do normalnego) ciśnienia
3)elementy HPLC zbiornik z rozpuszczalnikiem (z filtrem) odgazowywacz ,mieszalnik, pompa ,dozownik, kolumna chromatograficzna, detektor ,zbiornik na wykorzystany eluent, komputer, manometr
4)główne elementy detektora spektrofotomertycznego: źródło światła ,szczelina wejściowa ,kuweta przepływowa, fotodetektor
5)metoda z dodatkiem wzorca wewnętrznego-jako wzorzec wewnętrzny stosuje się substancję której pik jest blisko oznaczanych substancji odmierzoną ilością wzorca dodaję się do próbki
analiza ilościowa-

(…)

… zmienia się podczas chromatografowania próbki .
Pompa stałociśnieniowa-pompy wyporowe i z tłokami - dają stałe pozbawione pulsacji ciśnienie, wadą ich jest zmiana przepływu w czasie pomiaru(z powodu oporów kolumny chromatograficznej czy zmiany lepkości eluentu w zależności od temperatury)
Pompa stałoprzepływowa- strzykawkowe (dają przepływ bezpulsacyjny ) lub tłokowe (o ruchu posuwisto-zwrotnym dają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz