Laboratorium analizy instrumentalnej

note /search

Analiza wagowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2002

Alkacymetria W 4 próbkach zawierających odpowiednio CH3COOH, NH3, H2SO4 i KOH, oznaczano zawartość poszczególnych składników metodą alacymetryczną. Zaproponuj odpowiednie roztwory titrantów i wskaźników jakie mogą być użyte do poszczególnych miareczkowań tak, aby wyniki oznaczeń obarczone były najm...

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1925

WYSOKOSPRAWNA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA (HPLC) - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA Chromatografia jako metoda rozdziału : współczynnik podziału - K,

Mikroskopia elektronowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1659

Porównaj mikroskop elektronowy z optycznym 2. Co to jest głębia ostrości 3. Dlaczego mikroskop elektronowy ma dobrą zdolność rozdzielczą. Ps. Prowadzący chce samych konkretów...

Potencjometria - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3164

POTENCJOMETRIA 1. Co to jest czułość i selektywność elektrody jonoselektywnej? 2. Dlaczego i w jaki sposób utrzymujemy siłę jonową roztworu na wysokim poziomie? 3. Narysować krzywą kalibracji dla anionu Cl-. Jak się ją wyznacza? Jak wyznacza się stężenie jonów Cl-? Jle wynosi kąt nachylenia prostoli...

Podstawy mikroskopii skaningowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1316

PODSTAWY MIKROSKOPII SKANINGOWEJ Podstawowe zasady działania mikroskopu skaningowego. W mikroskopach skaningowych wiązka elektronów bombarduje próbkę, skanując jej powierzchnię linia po linii. Pod wpływem wiązki elektronów próbka emituje różne sygnały (m. in. elektrony wtórne, elektrony wstecznie ...

Podstawy mikroskopii skaningowej - wykład - działo elektronowe

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

PODSTAWY MIKROSKOPII SKANINGOWEJ Podstawowe zasady działania mikroskopu skaningowego. W mikroskopach skaningowych wiązka elektronów bombarduje próbkę, skanując jej powierzchnię linia po linii. Pod wpływem wiązki elektronów próbka emituje różne sygnały (m. in. elektrony wtórne, elektrony wstecznie ...

Aborpcja atomowa - pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

ABSORPCYJNA SPEKTROMETRIA ATOMOWA 10 listopada 2004 1)rodzaje interferencji chemicznych 2)co mierzymy AAS 3)co to jest granica wykrywalności -jak ją wyznaczyć 4)zadanie ile dodać 10 mg/ml aby otrzymać 8 mg/ml w kolbie 250ml 1mg-1ml x mg-...

Regulamin pracowni analizy instrumentalnej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Zakład Mikrobioanalityki Warszawa, listopad 2012 Wydział Chemiczny PW REGULAMIN PRACOWNI ANALIZY INSTRUMENTALNEJ 1. Pracownia składa się z 7 tematycznych jednostek ćwiczeniowych (4-ro godzinnych). 2. Zaliczanie pracowni jest oparte na skali punktowej, za każdą jednostkę można otrzymać maksymalni...

Potencjometria - wykład - Miareczkowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2191

1)podstawy teoretyczne potencjometrii- potencjał elektrody , potencjał dyfuzujny ,potencjał standardowy ,siła elektromotoryczna układu pomiarowego , równanie Nernsta , ró...

Spektrofluorymetria wejść - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3241

Spektrofluorymetria 1)Proszę krótko opisać zjawisko fluoroscencji 2)Proszę narysować schemat blokowy spektofluorometru i krótko opisać (3 możliwe uklady) 3) wpływ temp na fluoroscencje 4) na czym polega metoda fluorymetryczna? (na jakiej...