Analiza wagowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wagowa - wykład - strona 1 Analiza wagowa - wykład - strona 2 Analiza wagowa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Alkacymetria
W 4 próbkach zawierających odpowiednio CH3COOH, NH3, H2SO4 i KOH, oznaczano zawartość poszczególnych składników metodą alacymetryczną. Zaproponuj odpowiednie roztwory titrantów i wskaźników jakie mogą być użyte do poszczególnych miareczkowań tak, aby wyniki oznaczeń obarczone były najmniejszymi błędami. Przebieg miareczkowań i dobór wskaźników uzasadnij podając odpowiednie krzywe.
W jaki sposób można oznaczyć zawartość azotu w soli amonowej (np. NH4Cl) ? Podaj wykorzystywane reakcje i sposób obliczeń.
Podaj 2 przykłady (wymień składniki) roztworów buforowych o pH kwaśnym i zasadowym.
Zasada działania wskaźników alkacymetrycznych. Od czego zależy zakres zmiany barwy wskaźnika i ile wynosi w przypadku wskaźnika dwubarwnego ?
Zadanie :
Próbkę mieszaniny węglanu sodu i chlorku sodu o masie 3,00 g po rozpuszczeniu przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o pojemności 250 ml i uzupełniono do kreski wodą destylowaną. Na zmiareczkowanie 25,0 ml otrzymanego roztworu zużyto wobec oranżu metylowego 21,0 ml 0,105 M kwasu solnego. Oblicz % zawartość NaCl w stałej mieszaninie wyjściowej.
Jakim naczyniem odmierzysz 25,00 ml roztworu, a jakim 25 ml wody potrzebnej do rozcieńczenia badanej próbki ?
Co to jest substancja podstawowa w analizie miareczkowej i jakie musi spełniać wymagania ?
Narysuj przykładową krzywą miareczkowania kwasu octowego za pomocą NaOH. Zaznacz charakterystyczne punkty na rysunku oraz zakres zmiany barwy stosowanego wskaźnika.
Wyjaśnij dlaczego można stosować fenoloftaleinę jako wskaźnik w miareczkowaniu HCl roztworem NaOH jeżeli punkt równoważnikowy dla tego układy przypada dla pH=7. Zmiana barwy fenoloftaleiny zachodzi w zakresie pH 8 - 10.
Co to jest liczba kwasowa i jak się ją oznacza w próbkach olejów ?
Zadanie :
Na zmiareczkowanie 1,000 g zanieczyszczonej sody zużyto 35,00 ml 0,2500 M roztworu kwasu siarkowego. Jaka jest zawartość Na2CO3 w analizowanym preparacie ? Masy molowe wynoszą : H = 1 g/mol, S=32 g/mol, O=16 g/mol, Na=23 g/mol, C=12 g/mol.
Narysuj krzywą miareczkowania 0,1 M kwasu octowego wodorotlenkiem sodu o identycznym stężeniu. Oblicz pH roztworu wyjściowego, pH w punkcie równoważnikowym. Jakie jest pH po zmiareczkowaniu 50% kwasu (pKa=4,75) ?
Wyjaśnij zasadę działania i doboru wskaźników w alkacymetrii. Uzasadnij na podstawie krzywych miareczkowania dobór wskaźników przy oznaczaniu kwasu solnego i kwasu octowego.
Jak sprawdzić czy przygotowany roztwór wodorotlenku sodu zawiera węglany ?
Na zmiareczkowanie roztworu zawierającego 320 mg Na2CO3 zużyto 4,25 ml roztworu H2SO4. Jakie jest stężenie kwasu ? ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz