Miareczkowanie alkacymetryczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 917
Wyświetleń: 4550
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miareczkowanie alkacymetryczne - strona 1 Miareczkowanie alkacymetryczne - strona 2 Miareczkowanie alkacymetryczne - strona 3

Fragment notatki:


Miareczkowanie alkacymetryczne Podstawą alkacymetrii są reakcje kwas-zasada. Podczas miareczkowania następuje ciągła zmiana stężenia jonów hydroniowych [H3O+] czyli pH roztworu. Punkt końcowy możemy wyznaczać zarówno wizualnie (zmiana barwy wywołana obecnością wskaźnika) jak i metodami instrumentalnymi (np. potencjometrycznie lub konduktometrycznie). Możliwych jest kilka przypadków miareczkowania alkalimetrycznego (kwas oznaczamy mianowanym roztworem zasady):  •   miareczkowanie mocnego kwasu mocną zasadą H3O+ + OH¯ ↔ 2 H2O • miareczkowanie słabego kwasu (w tym kwasów wieloprotonowych) mocną zasadą HA + OH¯ ↔ H2O + A¯ • miareczkowanie mocnego kwasu słabą zasadą H3O+ + B ↔ BH+ + H2O • miareczkowanie słabego kwasu słabą zasadą HA + B ↔ BH+ + A¯ Podobnie jest w przypadku miareczkowania acydymetrycznego (zasadę oznaczamy mianowanym  roztworem kwasu): •   miareczkowanie mocnej zasady mocnym kwasem •   miareczkowanie słabej zasady (w tym zasad wielowodorotlenkowych) mocnym kwasem •   miareczkowanie mocnej zasady słabym kwasem • miareczkowanie słabej zasady słabym kwasem. Najistotniejsze są miareczkowania mocnego kwasu mocną zasadą, mocnej zasady mocnym  kwasem, słabego kwasu mocną zasadą i słabej zasady mocnym kwasem.  Miareczkowanie mocnego kwasu mocną zasadą Jednym z najprostszych przykładów jest miareczkowanie 0,1 mol/l roztworu HCl (100 ml) za  pomocą 0,1 mol/l roztworu NaOH. H3O+ + Cl¯ + Na+ + OH¯ ↔ 2 H2O + Cl¯ + Na+ H3O+ + OH¯ ↔ 2 H2O W punkcie „0” miareczkowania mamy tylko roztwór kwasu solnego, który jest całkowicie zdysocjowany (mocny kwas). pH = -lg [H3O+] = -lg c HCl = - lg10-1 = 1 Krzywe miareczkowania: linia ciągła – słabego kwasu mocną zasadą; linia przerywana – mocnego kwasu mocną zasadą : Miareczkowanie słabego kwasu mocną zasadą Przykładem takiego miareczkowania jest miareczkowanie kwasu octowego roztworem zasady sodowej. W miarę dodawania roztworu zasady następuje zobojętnianie roztworu, ale jest ono zakłócane przez dysocjację tworzącej się zasady anionowej, czyli inaczej mówiąc przez hydrolizę soli słabego kwasu i mocnej zasady CH3COOH + OH¯ ↔ CH3COO¯ + H2O CH3COO¯ + H2O ↔ CH3COOH + OH¯ Przed rozpoczęciem miareczkowania mamy w roztworze tylko słaby kwas i punkt „0” krzywej obliczamy, korzystając z zależności opisującej pH słabego kwasu. W I etapie miareczkowania powstaje mieszanina buforowa złożona ze słabego kwasu i sprzężonej z nim zasady anionowej – jonu octanowego. W PR w roztworze będzie obecna jedynie słaba zasada sprzężona z miareczkowanym kwasem, a jej dysocjacja powoduje, że odczyn roztworu będzie

(…)

… jedynie słaba zasada
sprzężona z miareczkowanym kwasem, a jej dysocjacja powoduje, że odczyn roztworu będzie
zasadowy. Po przekroczeniu punktu równoważnikowego o pH roztworu decyduje jedynie
nadmiar dodanej mocnej zasady. Jak widać na Rys. 3, skok miareczkowania w przypadku
miareczkowania mocnego kwasu mocną zasadą jest zdecydowanie większy niż, gdy
miareczkuje się słaby kwas mocną zasadą.
Miareczkowanie słabej zasady mocnym kwasem
W przypadku miareczkowania słabej zasady mocnym kwasem, podobnie jak w przypadku
miareczkowania słabego kwasu mocną zasadą, równolegle z reakcją zobojętniania przebiega
reakcja dysocjacji, ale tym razem powstającego kwasu kationowego. Przykładem takiego
miareczkowania może być miareczkowanie roztworu NH3 · H2O roztworem kwasu solnego.
NH3 · H2O + H3O+ + Cl¯ ↔ NH4+ + 2 H2O…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz