Analiza żywności

note /search

Atomowa spektrofotometria absorpcyjna (asa)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza żywności
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1974

ATOMOWA SPEKTROFOTOMETRIA ABSORPCYJNA (ASA) Wzbudzenie atomów - jest to pierwszy etap w metodach emisyjnych W normalnych warunkach temperatury i ciśnienia atomy znajdują się w stanie podstawowym, zwanym również stanem normalnym lub nie...

Fotometria płomieniowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza żywności
Pobrań: 861
Wyświetleń: 5376

FOTOMETRIA PŁOMIENIOWA ZASADA FOTOMETRII PŁOMIENIOWEJ Fotometria płomieniowa jest działem spektralnej analizy emisyjnej i oparta jest na zjawisku emisji Metoda służy do oznaczania pierwiastków o niskich potencjałach wzbudzenia, tj Na, K, Ca,...

Karotenoidy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza żywności
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4697

Karotenoidy wykazują następujące właściwości fizyczne i chemiczne: Są rozpuszczalne w tłuszczach Są łatwo rozpuszczalne w chloroformie, benzenie, eterze naftowym, trudno rozpuszczalne w...

Metoda Luff - Schoorola

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza żywności
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 8610

METODA LUFFA - SCHOORLA Metoda opiera się na redukcji jonów Cu(II) zawartych w płynie Luffa (węglan sodu, kwas cytrynowy, siarczan miedzi) przez cukry redukujące obecne w badanym roztworze Reakcja zachodzi w temperaturze wrzenia w środow...

Metody fizyczne oraz chemiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza żywności
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2492

Próba z antronem i stężonym kwasem siarkowym Do 2 cm3 roztworu zawierającego 10-100 mg cukrowców dodać 4 cm3 0,2% roztworu antronu w stężonym kwasie siarkowym Po czasie 1 minuty pojawia się niebieskozielone zabarwienie Reakcję pozytywną dają hekso...

Metody oraz źródła błędów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza żywności
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4193

Źródła błędów w metodzie Soxhleta Niedostateczne wysuszenie próbki Stosowanie rozpuszczalników nie pozbawionych wody, a w przypadku eteru naftowego również nadtlenków Woda rozpuszcza sole mineralne i inne substancje rozpuszczalne w wodzie zawarte w produkcie, które po przejściu do wyciągu etero...

Metody oparte na wbudowywaniu barwników

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza żywności
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1708

Metody oparte na wbudowywaniu barwników Polegają na ilościowym wbudowywaniu do białek barwników organicznych dodanych w nadmiarze (oranż G, czerń amidowa 10B) w wyniku czego tworzą się nierozpuszczalne kompleksy, które mogą być odwirowane lub oddzielone przez sączenie od reszty roztworu; mierzy się...

Mineralizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza żywności
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3612

MINERALIZACJA „NA SUCHO” - SPOPIELANIE Metoda polega na określeniu masy zmineralizowanej próbki. Próbka popiołu musi być wolna od śladów węgla Spopielanie polega na ogrzewaniu próbki w tyglach lub parowniczkach porcelanowych, kwarcowych bądź platynowych, w dostępie powietrza, zazwyczaj w piecach...

Podstawy Analizy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza żywności
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1904

Zadania analizy żywności : Określenie zawartości składników pokarmowych w surowcach, półproduktach, wyrobach gotowych Kontrola jakości produkcji i przetwórstwa żywności Działy analizy żywności : Analiza sensoryczna - za pomocą zm...

Produkt Spożywczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza żywności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1372

Produkt spożywczy : Woda Sucha masa Białko Aminokwasy Tłuszcze Kwasy tłuszczowe Węglowodany Rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie Popiół Składniki mineralne OZNACZANIE ZAWARTOŚCI WODY/SUCHEJ MASY Zawartość wody w % Produkt Zawartość wody Oleje i tłuszcze jadalne Do kilku - kilkuna...