Fotometria płomieniowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4963
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fotometria płomieniowa - strona 1 Fotometria płomieniowa - strona 2 Fotometria płomieniowa - strona 3

Fragment notatki:


FOTOMETRIA PŁOMIENIOWA ZASADA FOTOMETRII PŁOMIENIOWEJ Fotometria płomieniowa jest działem spektralnej analizy emisyjnej i oparta jest na zjawisku emisji
Metoda służy do oznaczania pierwiastków o niskich potencjałach wzbudzenia, tj Na, K, Ca, Ba, Mg
Pod wpływem energii termicznej atomy oznaczanych pierwiastków ulegają wzbudzeniu w płomieniu i przy powrocie do stanów podstawowych emitują kwanty promieniowania o charakterystycznej długości fali właściwej dla każdego pierwiastka
APARAT DO FOTOMETRII PŁOMIENIOWEJ Źródło wzbudzenia termicznego (płomień palnika gazowego)  MonochromatorDetektor  Rejestrator
ZASADA OZNACZENIA PRZY UŻYCIU APARATU DO FOTOMETRII PŁOMIENIOWEJ W fotometrii płomieniowej pracuje się głównie z próbkami ciekłymi, dlatego badaną substancję, zwykle uprzednio spopieloną, rozpuszcza się w kwasie przed naniesieniem na aparat
Najczęściej stosuje się mieszaninę gazu palnego (acetylen, propan) i gazu utleniającego (powietrze)
Cząsteczki w płomieniu palnika dysocjują (atomizacja), a powstałe atomy ulegają wzbudzeniu i emitują charakterystyczne promieniowanie
W celu wyodrębnienia światła o najwęższym zakresie spektralnym jest ono przepuszczane przez monochromator (filtr) i kierowane na detektor, którym jest fotoogniwo lub fotopowielacz
W tym elemencie następuje zamiana światła na prąd elektryczny, którego wielkość jest odpowiednio rejestrowana za pomocą galwanometru
Otrzymany wynik odnosi się do krzywej wzorcowej
Na stopień dokładności w oznaczaniu mają wpływ
Rodzaj badanego produktu
Sposób przechowywania i przygotowania próbki
Wybór właściwej metody oznaczania
Stopień czystości odczynników
Odstępy czasowe między etapami analizy
Doświadczenie analitryczne badającego
Wyposażenie laboratorium
OZNACZANIE ZAWARTOŚCI WITAMIN W PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH W procedurach oznaczania witamin w celu uniknięcia błędów stosuje się Standard wewnętrzny
Standard zewnętrzny
Test odzyskania
Standard wewnętrzny Polega na równoczesnym przeprowadzeniu przez wszystkie etapy analizy próbki badanej oraz próbki badanej ze ściśle określonym dodatkiem wzorca badanej witaminy (ilość badanej witaminy powinna być bliska spodziewanej zawartości w próbce)
Standard zewnętrzny Roztwór standardowy zawierający znane stężenie witaminy, pozbawiony substancji interferujących znajdujących się w próbce, zostaje poddany identycznemu traktowaniu, jak próbka
Test odzyskania Próba A Standard  Pomiar (aparat) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz