Karotenoidy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4704
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karotenoidy - strona 1 Karotenoidy - strona 2 Karotenoidy - strona 3

Fragment notatki:


Karotenoidy wykazują następujące właściwości fizyczne i chemiczne: Są rozpuszczalne w tłuszczach
Są łatwo rozpuszczalne w chloroformie, benzenie, eterze naftowym, trudno rozpuszczalne w alkoholu
Są wrażliwe na utlenianie, autooksydację, światło
Są oporne na działanie podwyższonej temperatury w atmosferze beztlenowej z wyjątkiem zmian stereoizomerycznych
Mają charakterystyczne widmo absorpcji z różnym maksimum, zależnie od stosowanego rozpuszczalnika
Do oznaczania karotenoidów zaleca się metody :
Chromatografii kolumnowej
Wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) - inna metoda pozwalająca na rozdzielenie karotenoidów
- Najczęściej stosowaną metodą oddzielania i oznaczania różnych karotenoidów jest chromatografia kolumnowa
- Różnice w budowie poszczególnych barwników pozwalają na rozwinięcie na kolumnie chromatograficznej wyraźnych stref adsorpcji przy zastosowaniu odpowiedniego adsorbentu i mieszanin eluujących
- Z różnych stosowanych adsorbentów do rozdziału karotenoidów najlepszy jest tlenek magnezu i celit zmieszane w stosunku 1:3, z zastosowaniem do wymywania 2-5% acetonu w eterze naftowym
Rozdział karotenoidów na kolumnie chromatograficznej (pojawiają się strefy adsorpcji w następującej kolejności od góry) (przykładowe karotenoidy)
Likopen
Izomery likopenu
Gamma-karoten
Beta-karoten
Alfa-karoten
Fitofluen (phytofluene)
Do produktów pochodzenia zwierzęcego oraz mieszanin zawierających obok karotenoidów witaminę A, zaleca się stosowanie tlenku glinu , a do eluowania obok eteru naftowego z 2-5% dodatkiem acetonu heksan METODA CHROMATOGRAFII KOLUMNOWEJ - metoda ta polega na pomiarze przy długości fali świetlnej 450 nm absorbancji eterowych roztworów beta-karotenu i pozostałych karotenoidów wyizolowanych za pomocą adsorpcyjnej chromatografii kolumnowej
Wykonanie oznaczenia beta-karotenu Postępowanie analityczne obejmuje etapy:
Ewentualne zmydlanie próbki i ekstrakcje oznaczanych karotenoidów
Rozdział na kolumnie chromatograficznej
Pomiar zawartości beta-karotenu
1. Ekstrakcja karotenoidów Odważyć 5-10 g zhomogenizowanej próbki zawierającej 10-500 mikrogramów karotenoidów
Wykonać ekstrakcję karotenoidów po uprzednim zmydlaniu próby eterem naftowym (zmydlanie próbki zalecane jest przede wszystkim do produktów pochodzenia zwierzęcego oraz mieszanych i zawierających tłuszcz)
Lub po roztarciu próby z bezwodnym siarczanem sodu, do uzyskania jednorodnej suchej masy
Uzyskany ekstrakt eterowy odparować do sucha w atmosferze azotu na łaźni wodnej lub w wyparce próżniowej rotacyjnej


(…)

…. benzen:alkohol etylowy 99:1 lub chloroform lub benzen:alkohol metylowy 98:2); komorę przykryć
Gdy czoło rozpuszczalnika dojdzie do szczytu płytki, wyjąć ją z komory, osuszyć w strumieniu azotu i w świetle UV (366 nm lub 254 nm) obrysować identyfikując poszczególne zgaszone plamy tokoferoli (standardu i próby badanej)
Można również dodatkowo spryskać płytki odczynnikiem wywołującym zabarwienie (np. stosując…
…), długość fali 285 nm; szybkość przepływu 1,2 ml/min
Analizę ilościową przeprowadzić na podstawie powierzchni pików próby badanej i standardów witaminy E
TIAMINA - WITAMINA B1 Występuje w produktach w postaci
Niezestryfikowanej (tzw wolna tiamina)
Fosforanów (mono-, di- i trifosforanów <wzory>)
Zawartość tiaminy w wybranych produktach spożywczych w mg/100g
Produkty zwierzęce
Jaja kurze całe 0,065
Mięso…

Wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC)
Chromatografię gazową (GC)
Oraz metody biologiczne
Etapy poprzedzające oznaczanie właściwe metodami chemicznymi
1. Przygotowywanie próbki
Wielkość naważki - w zależności od rodzaju produktu 2-40 g (ilość tokoferoli do oznaczenia 4-60 mikrogram)
Zalecane sposoby przygotowania próbki
Tłuszcze i oleje - lekko ogrzać do stopienia, dobrze wymieszać, wykonać naważkę…
… pod chłodnicą zwrotną w atmosferze azotu przy użyciu stężonego (50-60%) wodorotlenku potasu (0,5-1 cm3/1 g próbki) i małej ilości alkoholu w obecności przeciwutleniaczy (pirogallolu, kwasu askorbinowego lub hydrochinonu)
Nadmiar pirogallolu może utrudniać późniejszą chromatografię, ponieważ produkty jego utleniania są rozpuszczalne w eterze i heksanie
Ograniczyć czas zmydlania do minimum
Dodatkowym środkiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz