Analiza żywności-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza żywności-opracowanie - strona 1 Analiza żywności-opracowanie - strona 2 Analiza żywności-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA ŻYWNOŚCI ZADANIA ANALIZY ŻYWNOŚCI TO:
-określenie zawartości składników pokarmowych w surowcach, półproduktach i produktach gotowych
-kontrola jakości produkcji i przetwórstwa żywności
ANALIZA ŻYWNOŚCI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁY:
-analiza sensoryczna (za pomocą zmysłów i organoleptycznie) -analiza składu chemicznego (metody chemiczne, enzymatyczne, instrumentalne) -analiza mikrobiologiczna (liczba i rodzaj drobnoustrojów występujących w żywności) PRZEPISY OKREŚLAJĄCE WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ PRODUKT SPOŻYWCZY TO:
-Ustawa z dn. 11.05. 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia( uchwalona przez sejm)
-Ustawa o normalizacji z dn. 3.04.1993(normy ustala Polski Komitet Normalizacyjny PKN. powołany i nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów) - komórką podwykonawcza są Normalizacyjne Komisje Problemowe NKP odpowiadające za treść merytoryczną norm PRÓBKĘ LABORATORYJNĄ OTRZYMUJEMY:
-poprzez dokładne zmieszanie próbek ogólnych i ich zmniejszenie
PRZYGOTOWANIE PROBKI LABORATORYJNEJ WYMAGA ETAPOW:
- próbka pierwotna - cześć zawartości opakowania jednostkowego lub produktu bezkształtnego, pobrana jednorazowo z 1 miejsca produktu opakowanego lub nie
- pró bka jednostkowa - powstała z połączenia próbek pierwotnych, pobranych z 1 opakowania jednostkowego - próbka ogólna - otrzymana z połączenia próbek jednostkowych - próbka laboratoryjna - powstała z połączenia próbek ogólnych i ich zmniejszenia POD POJĘCIEM BŁĘDU W ANALIZIE ROZUMIE SIĘ:
-rozbieżność między uzyskanym wynikiem oznaczenia a rzeczywistą zawartością oznaczonego składnika w badanym materiale BŁĘDY DZIELĄ SIĘ NA:
- bezwzględne - równe wartości bezwzględnej różnicy dokładnej wartości x i otrzymanej y x - y = z - względne - będące miernikiem dokładności oznaczenia w procentach z/x*100%
- systematyczne - niewłaściwe wyskalowanie przyrządów pomiarowych, przygotowanie próbek, sączenie, ważenie, przygotowanie roztworów wzorcowych
- przypadkowe - przyczynę trudno ustalić i eliminować
- grube - wynik niedostatecznej uwagi analityka przy wykonaniu analizy, zapisywania i obliczania wyników
A WIELKOŚĆ POPEŁNIONEGO BŁĘDU JEST MIERNIKIEM -dokładności i precyzji oznaczenia
KAŻDY PRODUKT SPOŻYWCZY SKŁADA SIĘ Z:
-wody i suchej masy


(…)

… połączeń specyficznych przeciwciał z oznaczanym białkiem oraz odpowiednim enzymem, który z substratem tworzy barwny związek. Natężenie barwy oznacza się spektrofotometrycznie Z PUNKTU WIDZENIA ANALITYCZNEGO CUKROWCE DZIELI SIĘ NA:
-rozpuszczalne w wodzie ( mono- i oligosacharydy)
-rozpuszczalne na gorąco w 2% roztworze kwasu mineralnego (skrobia)
-rozpuszczalne w stężonych roztworach kwasów mineralnych…
… SIĘ MINERALIZACJĘ:
-na mokro
STOSUJĄC:
-mocne kwasy mineralne (HNO3, H2SO4, HClO4, które przeprowadzają pierwiastki w substancje nielotne)
MINERALIZACJA NA SUCHO WYMAGA TEMPERATURY:
-dla większości produktów 550˚C, w przypadku zbożowych nie zawierających chlorków spopielanie prowadzi się w temp. 900˚C
POPIÓŁ SUROWY TO:
-inaczej popiół całkowity jest to masa popiołu oznaczanego bezpośrednio po mineralizacji…
… czego tracą one swoje właściwości, natomiast grupy karboksylowe zostają odblokowane i mogą być miareczkowane mianowanym roztworem NaOH. Liczba uwolnionych grup karboksylowych jest równa liczbie związanych z formaldehydem grup aminowych
METODA VAN STYKE'A POLEGA NA:
-reakcji między pierwszorzędowymi grupami aminowymi (rozpuszczalnych białek), a kwasem azotowym
RNH2 + HNO3 → ROH + H2O + N2 z ilości…
… roztworem cukru, następnie dodajemy jodek potasu, z którego nie zredukowana miedź wydziela jod. Jod miareczkowany jest mianowanym roztworem Na2S2O3 R-COH + 2CuO →śr.alkal.→Cu2O + R-COOH
cukier Cu(II) Cu(I) kw. glukanowy
2CuSO4 + 4KI →śr.kwaś.→ 2K2SO4 + Cu2I2 + I2 I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6 Objętość tiosiarczanu sodu odpowiadającą ilości Cu(II) podlegającej redukcji przez cukry zawarte w oznaczanej…
… OZNACZANIA KWASU ASKORBINOWEGO:
-metoda miareczkowa Tillmansa
-HPLC (?)
METODA MIARECZKOWA TILLMANSA Z MOD P OPARTA JEST NA: -właściwościach redukujących kwasu L-askorbinowego w stosunku do 2,6-dichlorofenoloindofenolu -oznaczenie polega na wstępnym zredukowaniu kwasu L-dehydroaskorbinowego do kwasu askorbinowego siarczkiem sodu i chlorkiem rtęci a następnie odmiareczkowaniu go 2,6-dichlorofenoloindofenolem…
… do barwy różowej w środowisku kwaśnym
WITAMINĘ E W PRODUKTACH MOŻNA OZNACZYĆ:
-kolorymetrycznie z reakcją Emmerie-Engla
-fluorymetrycznie
-wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC)
-chromatografią gazową (GC)
ZACHOWUJĄC NASTĘPUJĄCE ETAPY:
-przygotowanie próbki (ważna wielkość naważki) -zmydlenie próby -ekstrakcja witaminy
-rozdział chromatograficzny -eluowanie -oznaczanie kolorymetryczne z rekacją…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz