Analiza żywności-pytania egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 812
Wyświetleń: 3017
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza żywności-pytania egzamin - strona 1 Analiza żywności-pytania egzamin - strona 2

Fragment notatki:

analiza żywności zadania analizy żywności to…
analiza żywności obejmuje następujące działy…
przepisy określające warunki jakie musi spełnić produkt spożywczy to…
pod pojęciem błędu w analizie rozumie się…
błędy dzielą się na…
każdy produkt spożywczy składa się z…
sucha masa to…
składnikami suchej masy są. …
składnikami suchej masy, które można oznaczyć analitycznie ogółem to…
metody oznaczenia suchej masy dzielą się na…
metoda suszenia termicznego polega na…
wstępne podsuszanie w temp. 50-60 0 C stosuje się do…
przed przystąpieniem do oznaczania suchej masy metodą termiczną należy…
suszenie można zakończyć gdy…
do suszenia próbek służą…
białko surowe to…
metoda Kiejdahla pozwala na oznaczenie.... i obejmuje następujące etapy…
ilość dodanego w metodzie Kiejdahla (h 2 so 4 ) powinna być nie mniejsza niż…
koniec mineralizacji sprawdza się przez…
przed destylacją z .. sprawdzamy czy...
uwodniony (nh 3 ) oddestylowuje się do…
miareczkowanie przeprowadza się mianowanym roztworem (HCl) lub (H 2 SO 4 ) używając jako wskaźnika…
otrzymany azot przeliczamy na białko korzystając z…
metoda Kiejdahla zawodzi gdy produkt zawiera…
azot grup aminowych można oznaczyć…
metoda sensoryczna polega na…
metoda Van Styke'a polega na…
z punktu widzenia analitycznego cukrowce dzieli się na…
- 40.
stosowane w metodzie Gerbera odczynniki służą do…
mineralizację produktu spożywczego można prowadzić na… wybór sposobu mineralizacji, zależy od … przy oznaczaniu składników mineralnych stosuje się mineralizację na … stosując…
popiół surowy to…
czynniki wpływające na straty w procesie mineralizacji to…
kwasowość lub zasadowość popiołu wyznacza się…
wapń w produktach spożywczych można otrzymać… a jego zawartość w produktach spożywczych wynosi…
w metodzie rodankowej oznacza się formy… a w fenantrowej…
sól kuchenną można oznaczyć… metody różnią się tym, że…
z pojęciami standardu wewnętrznego mamy do czynienia, gdy… natomiast standard zewnętrzny…
zmydlanie przy oznaczeniu witamin tłuszczorozpuszczalnych ma na celu
witaminę a w produktach spożywczych oznaczamy tymi metodami… które obejmują następujące etapy
metoda kolorymetryczna oznaczania witaminy a wykorzystuje reakcje chemiczne… która polega na…
karotenoidy oznacza się … przez pomiar… stosowane odczynniki to…
witaminę E w produktach można oznaczyć… zachowując następujące etapy…


(…)

…-Schoorta?
w jakich metodach oznaczamy Ca2 i Fe3 ; która metoda jest korzystniejsza?
współczynnik 6,25 służy do…
Podział metod oznaczania tłuszczów…
test, gr a
suszenie termiczne wodnych produktów to metoda …
w jakiej temperaturze odparowywuje się wodę w metodzie termicznej?
aparat Soxhleta umieszcza się na łaźni wodnej ogrzanej…
błonnik pokarmowy lub surowy oznacza się…
w metodzie Soxhleta tłuszcze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz