Analiza żywności-pytania przykladowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza żywności-pytania przykladowe - strona 1 Analiza żywności-pytania przykladowe - strona 2 Analiza żywności-pytania przykladowe - strona 3

Fragment notatki:

Dlaczego światło w polarymetrze musi być spolaryzowane liniowo. Jak się przygotowuje próby do oznaczania azotu białkowego i niebiałkowego. Jak się oznacza zawartość tłuszczu w tłuszczu surowym. Na czym polega oznacz enie składu kwasów tłuszczowych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Jakie techniki chr omatograficzne można zastosować do oznaczenie składu kwasów tłuszczowych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych? Jakie czynności należy wykonać, aby oznaczyć sacharydy. (w owocach, dżemie, winie.) Jak się przy got owuje się aminokwasy do analizy na drodze chromatograficznej. Jak przygotować próbkę do badania składników mineralnych? Podaj zasadę spektrometrii absorpcji atomowej SAA. Jakiem inne techniki można zastosować do badania pierwiastków. Czym różnią się metody kolorymetryczne od polarymetrycznych. Dlaczego mineralizuje się próby i dodaje NaOH w metodzie Kjeldahla. Co rozumiemy przez lepkość względną i do jakich cieczy się odnosi? Zasada metod analitycznych, podaj zasadę 5 M. Jak oznacza się gęstość w winie, ml eku, soku? Czy można tą techniką wykrywać zafałszowania? O czym mówi nam sucha masa. Popiół. Jak wykryć dodatki nieorganiczne do herbaty (np. w saszetkach). Jak oznaczamy suchą masę w maśle a jak o znaczy ć gęstość ciał stałych. Oznaczanie gęstości wagą hydrostatyczną. Jak oznacza się sacharozę w mieszaninie fruktoza i glukoza. Jakie związki ulegają zmydl eniu tłuszczy, a jakie mogą wystę powć w frakcji niezmydlonej. Jakie wskaźniki (liczby) zastosujesz do oceny jakości tłuszczu. Podaj różnice między roz porządzeniem UE a dyrektywą UE. Podaj różnicę między certyfikacją a akredytacją. Co to jest HACCP, QACCP i TQM. Czy wiesz, co oznacza skrót BRC i IFS? Jaką metodą oznacza się tłuszcz w nasionach rzepaku. Jak oznaczyć zawartość kwasu erukowego. Jak oznaczamy kwasy tłuszczowe , jak oznaczyć wolne kwasy tłuszczowe . Podaj zasadę metody. Dlaczego metody spektrofotometryczne są lepsze niż kolorymetryczne. Dlaczego w spektrofotometrze w oznaczeniu UV i IR nie trzeba barwić roztworu? Badanie wartości odżywczej bi ałe k, podaj stosowane postępowania Podaj różnicę między precyzją i dokładnością metody analitycznej. Co to jest wykrywalność, limit detekcji, limit oznaczalności ? Podaj definicję lub opisz co to jest „niepewność metody” Co jest w ekstrakcie ogólnym i co st anowi ekstrakt pozorny . Co to jest absorpcja i emisja. Dlaczego przy oznaczeniu

(…)

… redukujące. Mutarotacja. Podaj przykłady i definicje.
Metody chemiczne oznaczania cukrów. Jakie techniki można zastosować do rozdziału cukrów? Jakie są ograniczenia w zastosowaniu chromatografii gazowej w analizie żywności a jakie chromatografii cieczowej. Na czym polega elektroforeza. Podaj zastosowania i techniki elektroforetyczne. Okreśł zmiany podczas suszenia. Czy aktywność wody wzrasta czy maleje w miarę odprowadzania wody z produktu?
Etapy pobierania próbek i przygotowania do analiz Absorbcja i transmisja. Podaj prawo Lamberta Beera. Podaj przykłady. Zmiany w tłuszczach podczas przechowywania. Jak je badać metodami chemicznymi -wymień, jakimi? Jakie metody instrumentalne można zastosować?
Czym się różni rozdzielczość w chromatografii od rozdzielczości w spektrometrii masowej? Jaką technikę…
… spożywczych.
Od czego zależy chemiczny charakter popiołu.
Jakie surowce i produkty spożywcze wykazują alkaliczny charakter popiołu ,a jakie kwaśny.
Podać zasadę metody oznaczania chemicznego popiołu.
Podać zasadę metody ASA oznaczania zawartości pierwiastków w żywności.
W jaki sposób ocenia się zapach artykułów spożywczych. Podaj znane Ci detektory stosowane w chromatografii gazowej.
Podaj znane Ci detektory stosowane w chromatografii cieczowej.
W jaki sposób osiąga się konfirmację (potwierdzenie) obecności związków w badanej mieszaninie.
Wymień techniki sprzężone - i ich zastosowanie.
Jakie surowce i produkty wyznaczają alkaliczny, a jaki kwaśny charakter popiołu.
Podać treść prawa Lamberta-Beera.
Jak oznaczyć pH kisielu i budyniu? Podaj zasadę chromatografii. Jak działa chromatograf gazowy - podaj schemat…
… w porównaniu z jednowiązkowymi do pomiarów absorbancji. Dlaczego pomiary emisji atomowej są bardziej zależne od warunków panujących w płomieniu niż pomiary absorpcji atomowej lub fluorescencji?
Co to są laboratoria referencyjne, do czego służą badania międzylaboratoryjne?
Podaj służby urzędowej kontroli żywności w Polsce.
Podaj przykłady zanieczyszczeń chemicznych żywności, których NDS są regulowane prawem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz