Pytania z analizy 2005

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z analizy 2005 - strona 1 Pytania z analizy 2005 - strona 2 Pytania z analizy 2005 - strona 3

Fragment notatki:

Dlaczego światło w polarymetrze musi być spolaryzowane liniowo?
Jak się przygotowuje próby do oznaczania azotu białkowego i niebiałkowego?
Jak się oznacza zawartość tłuszczu w tłuszczu surowym?
Na czym polega oznaczenie składu kwasów tłuszczowych.
Jakie techniki chromatograficzne można zastosować? Jakie czynności należy wykonać, aby oznaczyć sacharydy?
Jak się przygotowuje aminokwasy do analizy na drodze chromatograficznej?
Jak przygotować próbkę do badania składników mineralnych?
Podaj zasadę spektrometrii absorpcji atomowej SAA. Jakiem inne techniki można zastosować do badania pierwiastków?
Czym różnią się metody kolorymetryczne od polarymetrycznych?
Po co spala się próby i dodaje NaOH w metodzie Kjeldahla.
Co rozumiemy przez lepkość względną i do jakich cieczy się odnosi?
Zasada metod analitycznych, podaj zasadę 5 M. Jak oznacza się gęstość w winie, mleku, soku? Czy można tą techniką wykrywać zafałszowania?
O czym mówi nam sucha masa. Popiół. Jak wykryć dodatki nieorganiczne do suszu herbaty? Jak oznaczamy suchą masę w maśle a jak oznaczyć gęstość ciał stałych? Oznaczanie gęstości wagą hydrostatyczną.
Jak oznacza się sacharozę w mieszaninie fruktoza i glukoza?
Jakie związki ulegają zmydleniu tłuszczy a jakie mogą wystepowć w frakcji niezmydlonej. Jakie wskaźniki (liczby) zastosujesz do oceny jakości tłuszczu.
Podaj różnice między rozporządzeniem UE a dyrektywą UE. 24. Podaj różnicę między certyfikacją a akredytacją.
Co to jest HACCP, QACCP i TOM? Czy wiesz, co oznacza skrót BRC i IFS?
Jaką metodą oznacza się tłuszcz w nasionach rzepaku? Jak oznaczyć zawartość kwasu erukowego. Jak oznaczamy kwasy tłuszczowe, jak oznaczyć wolne kwasy tłuszczowe? Podaj zasadę metody. Dlaczego metody spektrofotometryczne są lepsze niż kolorymetryczne?
Dlaczego w spektrofotometrze w oznaczeniu UV i IR nie trzeba barwić roztworu?
Badanie wartości odżywczej białek, podaj stosowane postępowania
Podaj różnicę między precyzją i dokładnością metody analitycznej. Co to jest wykrywalność, limit detekcji, limit oznaczalności ? Podaj definicję lub opisz, co to jest „niepewność metody”
Co jest w ekstrakcie ogólnym i co stanowi ekstrakt pozorny?
Co to jest absorpcja i emisja?
Dlaczego przy tłuszczu w mleku przed ekstrakcją dodajemy NH3 lub HCl.
Jak oznaczamy zawartość wody w zbożach i produktach zbożowych?
Jak kontroluje i zapobiega się psuciu (utlenianiu) tłuszczów? Jakie substancję można zastosować i jak je oznaczyć w produkcie?
Co to są zanieczyszczenia i skażenia żywności? Podaj przykłady. Jakie techniki można zastosować do ich określania w żywności?

(…)

…. Jak kwasy tłuszczowe wpływają są istotne dla zdrowia konsumenta? Jak je oznaczyć?
Klasyfikacja wody na podstawie twardości. Co stanowi twardość przemijającą? Kwasowość czynna i lotna.
Cukry redukujące. Mutarotacja. Podaj przykłady i definicje.
Metody chemiczne oznaczania cukrów. Jakie techniki można zastosować do rozdziału cukrów? Jakie są ograniczenia w zastosowaniu chromatografii gazowej w analizie żywności a jakie chromatografii cieczowej? Na czym polega elektroforeza.
Zmiany podczas suszenia. Czy aktywność wody wzrasta czy maleje w miarę odprowadzania wody z produktu?
Etapy pobierania próbek i przygotowania do analiz Absorpcja i transmisja. Podaj przykłady. Zmiany w tłuszczach podczas przechowywania. Jak je badać metodami chemicznymi -wymień, jakimi? Jakie metody instrumentalne można zastosować…
… artykułów spożywczych.
Podaj znane Ci detektory stosowane w chromatografii gazowej.
Podaj znane Ci detektory stosowane w chromatografii cieczowej.
W jaki sposób osiąga się konfirmację (potwierdzenie) obecności związków w badanej mieszaninie.
Wymień techniki sprzężone - i ich zastosowanie.
Jakie surowce i produkty wyznaczają alkaliczny, a jaki kwaśny charakter popiołu?
Podać treść prawa Lamberta-Beera…
… elektroforezy - do analizy, jakich grup związków można zastosować? Czy elektroforezę można sprzegać z innymi technikami analitycznymi? Jakimi?
Czym się różni polarografia od polarymetrii?
Zasada postępowania w chromatografii cienkowarstwowej i bibułowej. Podaj przykłady faz ruchomych i stacjonarnych.
Co to jest faza odwrócona w chromatografii cieczowej a czym jest faza normalna? Podaj przykłady.
Jak oznaczyć…
… schłodzony jest mniej słodki od soku w temperaturze 30 C.
Jak oznaczyć izomery trans w tłuszczach do smarowania?
Jak oznaczyć NNKT, jednonienasycone i wielonienansycone KT w tłuszczach?
Cholesterol a fitosterole - gdzie występują, jak je oznaczyć?
Co to jest spektrometria masowa? Jak działa analizator masy - podaj przykłady?
Jakie znasz metody jonizacji w spektrometrii masowej? Co to jest „twarda” i „miękka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz