Jonizacja

note /search

Jony i jonizacja

  • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

Wadą EI jest to, że energia jonizacji jest zbyt wysoka dla niektórych grup związków...

Jonizacja-pytania i odpowiedzi

  • Politechnika Wrocławska
  • Środowisko naturalne człowieka
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 2282

Jonizacja W budynkach nowych granicznym dopuszczalnym stężeniem radonu (wyrażoną jego aktywnością...

Przewodnictwo - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Dielektryki i magnetyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

(b.małe): 2) jonizacja zanieczyszczeń donorowych (p2>p1) 3) jonizacja zanieczyszczeń akceptorowych (p3>p1) ...