Jonizacja-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jonizacja-pytania i odpowiedzi  - strona 1 Jonizacja-pytania i odpowiedzi  - strona 2

Fragment notatki:

Jonizacja
W budynkach nowych granicznym dopuszczalnym stężeniem radonu (wyrażoną jego aktywnością promieniotwórczą) jest: 200 Bq/m^3;
Dopuszczalny dla populacji polskiej (narażenie niezawodowe) równoważnik dawki promieniowania jonizującego wynosi: 1 Sv/rok;
Stężenie radonu w Polsce - 10-20Bq;
20.000.000Bq/m3 - max stężenie radonu w kopalni uranu;
Najmniejszą przenikalność z niżej wymienionych ma promieniowanie: beta (jeśli będzie to alfa);
Największa skutecznością biologiczną (wśród wymienionych) wykazuje się promieniowanie: beta (alfa jeśli będzie);
Z niżej wymienionych rodzajów promieniowania (o takim samym natężeniu) najsilniejsze własności jonizujące ma promieniowanie: alfa
Czy promieniowanie alfa może być niebezpieczne: Tak zarówno przy dużych jak i przy małych dawkach;
Aleksander Litwinienko zmarł na chorobę popromienną w wyniku otrucia: polonem^210;
Źródłem radonu w otoczeniu człowieka może być: kuchenka gazowa;
Źródłem radonu są zwietrzały granit i gaz ziemny;
Stężenie radonu w pomieszczeniach (wskutek emisji z materiałów budowlanych) można zmniejszyć przez: stosowanie osadników radonowych uszczelnianie budynkowi i wentylacje przestrzeni podpodłogowych szkliwienie materiałów lub powlekanie nieprzepuszczalnymi powłokami malarskimi;
W materiałach budowlanych najczęściej spotykanym pierwiastkiem promieniotwórczym (z niżej wymienionych) jest: potas, rad, tor;
Dla których organów ciała radon jest najbardziej niebezpieczny?: płuc;
Największą czułość na działanie promieniowania jonizującego wykazują: Układ krwiotwórczy i gonady;
Dla których organów ciała promieniowanie alfa jest najbardziej niebezpieczne?: dla przewodu pokarmowego;
Który z organów ludzkich jest najmniej czuły na promieniowania jonizujące: Układ nerwowy;
Przed jakim promieniowaniem chroni nas budynek drewniany?: alfa;
Szklany dom chroni przed promieniowaniem: beta i alfa;
Z organizmów wymienionych poniżej najbardziej wrażliwe na działanie promieniowania jonizującego są: ludzie, małpy, psy;
Jaki pierwiastek jest głównym źródłem promieniowania alfa w otoczeniu człowieka?: radon;
Radon jest gazem niebezpiecznym dla zdrowia bo: Emituje cząstki alfa;
Dlaczego radon^222 jest najistotniejszym pierwiastkiem promieniotwórczym w środowisku człowieka?: Bo jest gazem;
Wśród wymienionych niżej, najskuteczniejszym sposobem obniżenia stężenia radonu w pomieszczeniach jest: wietrzenie;
Ze względu na zagrożenie promieniowaniem kosmicznym najmniej bezpieczne są trasy przelotu: nad biegunami;

(…)

… wydzielenie energii w ilości: 1J/kg;
Natężenie promieniowania kosmicznego w środowisku człowieka nie zależy od: rozkładu ciśnienia w atmosferze;
Promieniowanie gamma jest: falą elektromagnetyczną;
Promieniowanie gamma można wykorzystywać do: Diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych;
Promieniowanie x powstaje w wyniku hamowania elektronów w polu elektrycznym;
Promieniowaniem rentgenowskim nazywamy promieniowanie: X;
W skład cząsteczki alfa wchodzą: 2 protony i 2 neutrony; Cząstka `alfa' to: jądro helu;
Cząstka β- to: szybki elektron;
Cząstki beta+ to: Szybki pozyton;
Do określania wieku bardzo starych próbek za pomocą spektroskopu masowego wykorzystuje się: radioaktywny węgiel C14;

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz