Środowisko naturalne człowieka

note /search

Jonizacja-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Środowisko naturalne człowieka
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 2226

Jonizacja W budynkach nowych granicznym dopuszczalnym stężeniem radonu (wyrażoną jego aktywnością promieniotwórczą) jest: 200 Bq/m^3; Dopuszczalny dla populacji polskiej (narażenie niezawodowe) równoważnik dawki promieniowania jonizu...

Biosfera-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Środowisko naturalne człowieka
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1750

Biosfera Rurkoczułkowce osiągają wysokość: 2 m; Rurkoczułkowce żyją nie więcej niż 20 lat: Fałsz; Rurkoczułkowce żyją 200 lat: Prawda; Rurkoczułkowce żyją : 200lat; Wieloszczety pompejskie: żyją na dnie oceanów w temperaturze 300-400 stopni Celsjusza; W dolinach ryftowych (w pobliżu kominów hy...

Elektromagnetyzm-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Środowisko naturalne człowieka
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1904

Elektromagnetyzm Z niżej wymienionych rodzajów promieniowania (o tym samym natężeniu) najsilniejsze własności jonizujące ma promieniowanie: gamma; Promieniowanie mikrofalowe może wpływać na zapis EKG: Prawda; W ciele człowieka są struktury biologiczne o cechach: izolatorów, przewodników jonowych,...

Elektryczność-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Środowisko naturalne człowieka
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1379

Elektryczność Rażenie piorunem: jest śmiertelne w 20-25% przypadków; W wyniku rażenia piorunem możliwa jest: czasowa utrata pamięci krótkotrwałej i zanik poczucia humor; Skutki rażenia piorunem: wszystko, gdy odp. wielokrotnego wybor...

Grawitacja, środowisko baryczne-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Środowisko naturalne człowieka
Pobrań: 840
Wyświetleń: 1680

Grawitacja Jakie siły pozwalają osiągnąć stan nieważkości na Ziemi?: Bezwładności; Skutkiem podróży kosmicznej często jest: Ubytek masy ciała, spadek ilości wapnia w kościach; Najpoważniejsze problemy zdrowotne, wywołane przez mikrograwitację, są związane z: utratą wapnia z kości, utratą masy mięś...

Magnetyzm-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Środowisko naturalne człowieka
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2415

Magnetyzm Wszystkie punkty na agonie mają: zerową deklinację; Wszystkie punkty na równiku magnetycznym mają: zerową inklinację; Wszystkie punkty na izoklinie mają: jednakową inklinację; Wszystkie punkty na izogonie mają: jednakową deklinację; Wszystkie punkty na izogonie mają jednakową deklinację:...

Środowisko akustyczne-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Środowisko naturalne człowieka
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1869

Środowisko akustyczne Częstotliwość infradźwięków wynosi w przybliżeniu: Kilka Hz; Charakterystyczną cechą dźwięku wysokiego jest:: Duża częstotliwość; Cecha dźwięku niskiego: Mała częstotliwość; Charakterystyczną cechą dźwięku cichego jest: Niska amplituda; Głośnemu dźwiękowi odpowiada fala o:...

Środowisko termiczne-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Środowisko naturalne człowieka
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1295

Środowisko termiczne, człowiek w środowisku termicznym utrata ciepła przez konwekcję z powierzchni ciała człowieka zależy od: temperatury powietrza, temperatury powierzchni ciała, prędkości ruchu powietrza; Wymiana ciepła przez promieniowanie jest związana ze zjawiskiem: Przenoszenia energii wraz ...

Wszechświat-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Środowisko naturalne człowieka
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2373

Wszechświat Źródłem życia na Ziemi mogło być: kosmos; dno oceanu; styk oceanu i atmosfery; Powstanie nowej gwiazdy to: zapoczątkowanie reakcji syntezy termojądrowej w skondensowanej materii międzygalaktycznej; Powstanie nowej gwiazdy to: zapoczątkowanie reakcji syntezy termojądrowej; Typowe dla ...

Słońce-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Środowisko naturalne człowieka
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2247

Słońce Chromosfera jest najzimniejszą warstwą atmosfery słońca: prawda; Chromosfera jest najgorętszą warstwą atmosfery słonecznej: Fałsz; Ziemię od Marsa i Wenus odróżnia obecność wody na jej powierzchni: Prawda; Temperaturę chromosfery ocenia się na: 20 000 K; temperatura koronosfery wynosi: 1...