Elektromagnetyzm-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 875
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektromagnetyzm-pytania i odpowiedzi  - strona 1 Elektromagnetyzm-pytania i odpowiedzi  - strona 2

Fragment notatki:

Elektromagnetyzm
Z niżej wymienionych rodzajów promieniowania (o tym samym natężeniu) najsilniejsze własności jonizujące ma promieniowanie: gamma;
Promieniowanie mikrofalowe może wpływać na zapis EKG: Prawda;
W ciele człowieka są struktury biologiczne o cechach: izolatorów, przewodników jonowych, dielektryków;
Tkanki ludzkie są jak: dielektryki;
W ciele człowieka nie ma struktur biologicznych o cechach: światłowodów;
W organizmie człowieka istnieją receptory do rozpoznawania fal elektromagnetycznych z zakresu: optycznego;
W skórze znajdują się receptory do odbierania podczerwieni;
Fale optyczne, to zakres fal obejmujący: Podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet;
Do promieniowania jonizującego należą fale elektromagnetyczne z zakresu: gamma i rentgenowskiego;
Po jakim czasie od zgaszenia światła występuje szczyt wydzielania melatoniny do krwi?: Po kilku godzinach;
Fala elektromagnetyczna o długości 10 mm (w powietrzu) należy do zakresu: mikrofal;
Fala 25cm mieści się w zakresie mikrofal;
Fala e-m o długości 30cm należy do zakresu: Mikrofal;
Do prawidłowego funkcjonowania organizmu potrzebne jest: promieniowanie z zakresu UVB, całkowita ciemność;
Ciemność jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu: Prawda;
Pole magnetyczne o częstotliwości 50 Hz jest zaliczane do kancerogenów: Prawda;
Wśród norm ochronnych w zakresie mikrofal (ochrona środowiska) najostrzejsze są normy: rosyjskie;
Wśród norm ochronnych w zakresie 50 Hz najostrzejsze są normy: rosyjskie;
Normy ochronne z zakresu 50kHz: najłagodniejsze USA;
Wśród norm ochronnych w zakresie mikrofal (ochrona środowiska) najłagodniejsze są normy: USA;
Polskie przepisy zapewniają całkowitą ochronę przed promieniowaniem mikrofalowym w budynkach: fałsz;
Przepisy dla środowiska w Polsce zapewniają ochronę całkowita przed promieniowaniem: prawda;
Strefa indukcji wokół źródła emitującego fale elektromagnetyczne obejmuje obszar o promieniu: dużo mniejszym od długości fali elektromagnetycznej;
Drugi w Europie rezerwat ciemnego nieba powstał w: górach Izerskich;
Częstotliwość fali emitowanej przez źródło zależy od: szybkości zmian pierwotnego pola elektrycznego, szybkości zamian pierwotnego pola magnetycznego;
Za pigmentację skóry (wczesną) odpowiedzialne są przede wszystkim fale elektromagnetyczne za zakresu UVA;
Za pigmentację skóry (opalanie) odpowiedzialne są przede wszystkim fale e-m z zakresu: UVA;
Za syntezę witaminy D w organizmie odpowiedzialne są przede wszystkim fale elektromagnetyczne z zakresu

(…)

…, zaburzenia w przepływach bioprądów;
w spektroskopii jądrowej wykorzystuje się fale elektromagnetyczne z zakresu: gamma;
W spektroskopii atomowej wykorzystuje się promieniowanie: widzialnego;
Źródłem fal elektromagnetycznych z zakresu podczerwieni jest: Ziemia;
Promieniowanie temperaturowe ziemi: podczerwień;
W środowisku człowiek typowym źródłem promieniowania gamma jest: Jądro pierwiastka
… człowieka nie może być: Zmiana koloru tęczówki;
Przez radio można usłyszeć burze: w zakresie fal długich;
Najpowszechniejszym źródłem fal e-m w otoczeniu człowieka jest: Słońce;
Pilot od telewizora najczęściej sterowany jest falami e-m z zakresu: podczerwieni;
skrót FM odpowiada w przybliżeniu: fale radiowe krótkie (2-20 MHz);
Zakres fal radiowych długich wynosi: 100-500 kHz;

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz