Budowa atomowa, rodzaje ciał, jonizacja

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa atomowa, rodzaje ciał, jonizacja - strona 1

Fragment notatki:


Budowa atomowa, rodzaje ciał oraz jonizacja, polaryzacja i pr ą dy W przyrodzie:
występują ładunki ujemne jako elektrony albo jony oraz ładunki dodatnie jako jony, będące zawsze całkowitą wielokrotnością najmniejszego ładunku, czyli elektronu;
ładunki różnoimienne przyciągają się, a jednoimienne odpychają się;
ładunki mogą być nieruchome i niezmienne w czasie albo mogą znajdować się w ruchu lub zmieniać się w czasie.
Z ruchem albo zmiennością w czasie ładunków elektrycznych kojarzy się zjawisko prądu elektrycznego. Zagadnienie prądu elektrycznego wiąże się ściśle z podziałem ciał na:
przewodniki klas I — metale i węgiel i II — roztwory wodne kwasów, soli i zasad, tzw. elektrolity ; izolatory ( dielektryki , inaczej nieprzewodniki ) — gazy, ciecze nieprzew o dzące (woda bez domieszek, woda destylowana), olej izolacyjny, szkło, porc e lana, papier, bawełna, jedwab, mikanit, tworzywa sztuczne itp.; półprzewodniki — german, krzem, tlenki różnych metali i inne ciała o dość skomplikowanej stru k turze .
Prąd przewodzenia — związany z uporządkowanym ruchem elektronów swobodnych w objętości przewodnika pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego (elektrony dążą do punktów pola o wyższym potencjale). Oprócz tego Istnieje jeszcze bezładny ruch cieplny elektronów w przestrzeni sieci krystalicznej zależny od temperatury (prędkość ruchu elektronów swobodnych wynosi ok. 10 5 m/s w temperaturze pokojowej, a prawie dwukrotnie większej w temperaturze 1000 K).
Prąd przesunięcia — związany z przemieszczaniem się ładunków wewnątrz atomu idealnego dielektryku bez naruszania jego struktury, czyli tzw. polaryzacja at o mu . ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz