Elektrotechnika

note /search

Półprzewodniki

 • Politechnika Koszalińska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2849

Prowadzi je dr inż. Stanisław Sokołowski.Notatka składa się z 5 skanów (4 - skany notatki napisane odręcznie, 1 str - skan ćwiczeń z podręcznika z wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska) Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak:

Elektrotechnika podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Elektrotechnika
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2912

1. Element elektroniczny czynny (aktywny) - element elektroniczny umożliwiający przekształcanie energii elektrycznej, zatem nie będący elementem pasywnym. Zdolny np. do wzmocnienia sygnału, jak tranzystor lub lampa elektronowa, czy...

Elementy obwodów elektrycznych (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Elektrotechnika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1624

   oraz    [ ρ ] = m albo m2/m (mm2/m) [ γ ] = S/m albo S/(m2/m)  Sm/m2 Rezystywność materiałów Materiał ρ [106m] Srebro 0,0156 (162) Miedź 0,01725 Złoto 0,022 Aluminium 0,0283 (290) Wolfram 0,0548 Brąz MS 63 0,074 Żelazo 0,0978 Platyna 0,111 Cyna 0,114 Manganin WM 43 0,43...

Elektrotechnika - prąd, napięcie, obwody elektryczne - zadania

 • Politechnika Poznańska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 728
Wyświetleń: 5992

Zadanie 2.3  Sporządzić wykres wektorowy prądów i napięć w obwodzie przedstawionym na rys. 2.8.         Rys. 2.8.   Schemat obwodu do zadania 2.3    Rozwiązanie zadania 2.3  Wykres rozpoczyna się od prądu  I 3, dodając kolejno napięcia na  R 3 i  L 3, napięcie  UC 2 prąd  I c2,  prąd  I 1 oraz na...

Metoda pradów obwodowych

 • Politechnika Poznańska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2597

1                     Metoda prądów obwodowych ·  Zamieniamy wszystkie rzeczywiste źródła prądowe na napięciowe, ·  Tworzymy układ równań liniowych opisujących poszczególne obwody. 2 Dowolną sieć liniową składającą się z elementów skupion...

Metoda wezlowa

 • Politechnika Poznańska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2205

Rozwi ązywanie obwodów metodą potencjałów węzłowych I 1 I 2 I 3 R 1=5Ω R 3=10Ω R 2=10Ω E 1=10V E 2=5V A B A I A I A I V V R R R R E R E V R V R V R V R E R E R V R E R V R V R E R V R V E R V E R V I R V E I R V E I I I I A A A A A A A A A A A A A A 375 , 0 10 75 , 3 875 , 0 10 5 75 , 3 25 , 1 5 ...

Obwody rozgalezione

 • Politechnika Poznańska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1848

Pierwsze prawo Kirchhoffa. Suma natężeń prądów wchodzących do węzła sieci elektrycznej jest równa  sumie natężeń prądów wychodzących z punktu węzłowego. Drugie prawo Kirchhoffa . Suma sił elektromotorycznych w oczku jest równa sum...

Elektrotechnika - rozwiazanie zadań (moc w rezystorze, obliczanie puls...

 • Politechnika Poznańska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5971

Zadanie 1 Dla podanego obwodu napisać równania według metody potencjałów węzłowych umożliwiających jego rozwiązanie. Rozwiązanie Narzucone w treści zadania oznaczenia (nazwy) potencjałów punktów węzłowych oraz zerowa (odniesieniowa) wartość potencjału pozwalają określić potencjał jednego z węzłów...

Zadania z rozwiązaniami z elektrotechniki

 • Politechnika Poznańska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 994
Wyświetleń: 6202

prof. P.P. Andzrzej Rybarczyk. Notatka składa się z 18 stron. Zadanie 2.3  Sporządzić wykres wektorowy prądów i napięć w obwodzie przedstawionym na rys. 2.8.         Rys. 2.8.   Schemat obwodu do zadania 2.3    Rozwiązanie zadania 2.3  Wykres rozpoczyna się od prądu  I 3, dodając kolejno napięcia...

Metoda operatorowa

 • Politechnika Poznańska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1533

  1    Podstawy Elektrotechniki - Stany nieustalone    II. Metoda Operatorowa      Zadanie o.1  Wyznaczyć prąd i2(t).       Po zastosowaniu przekształcenia Laplace’a          Io= R E 2   V( sL R Lio sL R Lio s E sL R sL R sL R + − + + = + ...