Elektrotechnika podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2856
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrotechnika podstawowe pojęcia - strona 1 Elektrotechnika podstawowe pojęcia - strona 2 Elektrotechnika podstawowe pojęcia - strona 3

Fragment notatki:


1. Element elektroniczny czynny (aktywny) - element elektroniczny umożliwiający przekształcanie energii elektrycznej, zatem nie będący elementem pasywnym. Zdolny np. do wzmocnienia sygnału, jak tranzystor lub lampa elektronowa, czy też zamiany sygnału analogowego na cyfrowy np. komparator. Elementy aktywne można określić więc jako przetworniki energii elektrycznej aktywnie przekształcające sygnał źródła energii elektrycznaej, siłę elektromotoryczną (SEM).Element czynny wymaga do pracy energii lub sam stanowi jej źródło. Element elektroniczny bierny (pasywny) element nie przekształcający energii elektrycznej. Całkowita energia doprowadzona do elementu w czasie od minus nieskończoności do "t" jest nieujemna dla dowolnego charakteru napięcia na jego zaciskach i prądu w tym elemencie. Do chwili doprowadzenia napięcia do zacisków elementu prąd w nim nie płynie i na odwrót - na jego zaciskach nie ma napięcia przed podłączeniem prądu. Przykładami elementów biernych są rezystor, memrystor, kondensator, cewka itd. Układ scalony (ang. integrated circuit, chip, potocznie kość) - zminiaturyzowany układ elektroniczny zawierający w swym wnętrzu od kilku do setek milionów podstawowych elementów elektronicznych, takich jak tranzystory, diody, rezystory, kondensatory. 2. Półprzewodniki − najczęściej substancje krystaliczne, których konduktywność (przewodnictwo właściwe) może być zmieniana w szerokim zakresie (np. 10-8 do 103 S/cm) poprzez domieszkowanie, ogrzewanie, oświetlenie bądź inne czynniki. Przewodnictwo typowego półprzewodnika plasuje się między przewodnictwem metali i dielektryków. Wartość rezystancji półprzewodnika maleje na ogół ze wzrostem temperatury. Półprzewodniki posiadają pasmo wzbronione między pasmem walencyjnym a pasmem przewodzenia w zakresie 0 - 6 eV (np. Ge 0,7 eV, Si 1,1 eV , GaAs 1,4 eV, GaN 3,4 eV, AlN 6,2 eV). Koncentracje nośników ładunku w półprzewodnikach można zmieniać w bardzo szerokich granicach, zmieniając temperaturę półprzewodnika lub natężenie padającego na niego światła lub nawet przez ściskanie czy rozciąganie. W przemyśle elektronicznym najczęściej stosowanymi materiałami półprzewodnikowymi są pierwiastki grupy IV (np. krzem, german) oraz związki pierwiastków grup III i V (np. arsenek galu, azotek galu, antymonek indu) lub II i VI (tellurek kadmu). Materiały półprzewodnikowe są wytwarzane w postaci monokryształu, polikryształu lub proszku. Obecnie otrzymywane są również półprzewodniki organiczne, na ogół wielocykliczne związki aromatyczne np. poli(p-fenyleno-winylen). 3.Półprzewodniki samoistne jest to półprzewodnik, którego materiał jest idealnie czysty, bez żadnych zanieczyszczeń struktury krystalicznej. Koncentracja wolnych elektronów w półprzewodniku samoistnym jest równa koncentracji dziur. Półprzewodniki domieszkowe Domieszkowanie polega na wprowadzeniu i aktywowaniu atomów domieszek do struktury kryształu. Domieszki są to atomy pierwiastków, które nie wchodzą w skład półprzewodnika samoistnego. Na przykład domieszka krzemu (Si) w arsenku galu (GaAs).

(…)

… zasilających, przeciwzakłóceniowe, blokujące, sprzęgające, do filtrów i układów czasowych, do lamp i innych układów wyładowczych.
12. Termistor - opornik półprzewodnikowy lub metalowy, którego rezystancja (opór) zależy od temperatury. Wykonuje się je z tlenków: manganu, niklu, kobaltu, miedzi, glinu, wanadu i litu. Od rodzaju i proporcji użytych tlenków zależą właściwości termistora. - czujniki temperatury…
… magnetycznego, przy czym rezystancja zwiększa się wraz ze wzrostem indukcji pola magnetycznego, a przebieg jej zmian zależy zarówno od wielkości pola, jak i od kształtu elementu. Zjawisko to nosi nazwę efektu Gaussa. Magnetorezystory stosowane są głównie do pomiaru pól magnetycznych w szerokim zakresie zmian indukcji magnetycznej 10-7 - 102 T , a także w urządzeniach automatyki przemiennej, modulatorach…
naftalen, heksachloroetan, koloidalne złoto. Był też twórcą prostej metody skraplania gazów. 8. Pomiary napięć i prądów stałych Do pomiaru napięć i prądów stałych można użyć przyrządów pomiarowych wskazówkowych (analogowych) lub cyfrowych. W większości wypadków pomiar nie nastręcza kłopotów, a wynik jest jednoznaczny. Należy tylko pamiętać o zakresie pomiarowym przyrządu gdyż przekroczenie zakresu…
… generowany w
elementach urządzenia elektronicznego Rodzaje szumu:
• termiczny (cieplny),
• śrutowy,
• 1/f,
• wybuchowy,
• magnetyczny,
• jonowy,
• lawinowy,
• generacyjno rekombinacyjny,
10. Opornik, rezystor (z łac. resistere, stawiać opór) - najprostszy, rezystancyjny element bierny obwodu elektrycznego. Jest elementem liniowym: spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez opornik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz