Elektronika Wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2590
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektronika Wykłady - strona 1 Elektronika Wykłady - strona 2 Elektronika Wykłady - strona 3

Fragment notatki:
....1. Podstawowe wielkości fizyczne w elektronice i elektrotechnice
Ładunek elektryczny- cecha charakteryzująca ciała, powodująca ich wzajemne oddziaływanie na odległość.
Ładunek ma postac dodatnią lub ujemną
Ładunki jednoimienne odpychają się a różnoimienne przyciągają.
Jednostką ładunku elektrycznego jest Kulomb (C )

1C=6,24*1018e
Prąd elektryczny jest to ukierunkowany przepływ ładunków elektrycznych. W układzie SI jednostką prądu elektrycznego jest [A] – amper...


....22. Materiały półprzewodnikowe typu n i p
najczęściej substancje krystaliczne, których konduktywność (przewodnictwo właściwe) może być zmieniana w szerokim zakresie (np. 10-8 do 103 S/cm) poprzez domieszkowanie, ogrzewanie, oświetlenie badź inne czynniki. Przewodnictwo typowego półprzewodnika plasuje się między przewodnictwem metali i dielektryków
W przemyśle elektronicznym najczęściej stosowanymi materiałami półprzewodnikowymi są pierwiastki grupy IV (np. krzem, german) oraz związki pierwiastków grup III i V (np. arsenek galu, azotek galu, antymonek indu) lub II i VI (tellurek kadmu). Materiały półprzewodnikowe są wytwarzane w postaci monokryształu, polikryształu lub proszku. Obecnie otrzymywane są również półprzewodniki organiczne, na ogół wielocykliczne związki aromatyczne np. poli(p-fenyleno-winylen).


metody analizy obwodów z wymuszeniem stałym DC.
zasada superpozycji
metoda Kirchhoffa
metoda potencjałów węzłowych
metoda oczkowa Maxwella
odnośnie zastosowania tych metod w praktyce niestety nie będę pisał gdyż no jest tego trochę i na temat każdej znajdziecie odpowiednie informacje a mam trochę mało czasu ;p
metody analizy obwodów z wymuszeniem zmiennym AC.
rozwiązywanie równań trygonometrycznych
rozwiązywanie równań liniowych, zespolonych
wykresy wektorowe tzw. wskazy
Wszystko na ten temat pod linkiem:
http://fatcat.ftj.agh.edu.pl/~skoczen/jastrzebie/semestr1/pdf3/wyk_obwAC.pdf
Niestety pisanie na temat analizy obwódów to niezbyt fajna rzecz ;p ;] to trzeba zrozumieć dlatego odsyłam do załącznika wyżej ;] nie gniewajcie się Obwody RC
Zaczynamy najgorsze 3 poytania;p pewne rzeczy zrobię na końcu bo dla mnie to są najgorsze tematy więc pomijam układ szeregowy RC
obwody RL
Szeregowy układ RL
w połączeniu szeregowym RL prad pozostaje w tyle do napięcia o kąt fazowy równy od 0 do 90 stopni
Z2=R2+XL2
Połączenie równoległe RL
prąd obwodu pozostaje w tyle do napięcia o kąt fazowy od 0 do 90 stopni
Obwody RLC
Jest to układ 3 elementów. Rezystora, cewki i kondensatora stąd nazwa,
Natężenie pradu w szeregowym obwodzie RLC z doprowadzonym napięciem sinusoidalnie zmiennym wynosi:
I = I0sin(ωt)
Napięcie na zaciskach źródła:
Impedancją (zawadą) szeregowego obwodu RLC nazywamy całkowity opór takiego obwodu:
Częstotliwość rezonansowa (czyli taka, przy której zachodzi rezonans napięć) wynosi Pojęcie impedancji, kapacytancji i induktancji
Impedancja- wielkość charakteryzująca zależność między natężeniem prądu i napięciem w obwodach prądu zmiennego.
Impedancja jest uogólnieniem oporu elektrycznego, charakteryzującego tę zależność w obwodach prądu stałego. Impedancja jest wielkością zespoloną. Część rzeczywista impedancji opisuje opór związany z prądem płynącym w fazie zgodnej z przyłożonym napięciem, część urojona - z prądem przesuniętym w fazie, który wyprzedza przyłożone napięcie lub jest opóźniony względem niego.
Uwaga: Czasem skrótowo i błędnie impedancją jest nazywany

(…)

… półprzewodnika, odmiennie domieszkowanych - typu n i typu p, tworzących razem złącze p-n, lub z połączenia półprzewodnika z odpowiednim metalem - dioda Schottky'ego. Końcówka dołączona do obszaru n nazywa się katodą, a do obszaru p - anodą. Element ten charakteryzuje się jednokierunkowym przepływem prądu - od anody do katody, w drugą stronę prąd nie płynie (zawór elektryczny) W stanie równowagi termodynamicznej…
… duża trwałość duża wartość luminacji Tranzystory bipolarne, rodzaje, budowa, zasada działania oznaczenia
Tranzystor bipolarny (dawniej: tranzystor warstwowy, tranzystor złączowy) to odmiana tranzystora, półprzewodnikowy element elektroniczny, mający zdolność wzmacniania sygnału. Zbudowany jest z trzech warstw półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa. Charakteryzuje się tym, że niewielki prąd płynący pomiędzy dwiema jego elektrodami (nazywanymi bazą i emiterem) steruje większym prądem płynącym między emiterem, a trzecią elektrodą (nazywaną kolektorem). Tranzystor bipolarny typu npn Tranzystor bipolarny typu pnp
pokazane złącza tranzystorów ( ułożenie wartstw złącz w tranzystorach)
oraz symbole (po lewej npn po prawej pnp)
Zasada działania
W normalnych warunkach pracy złącze kolektora…
… pod wpływem temperatury. Im jest on mniejszy tym bardziej stabilny rezystor
4.Kondensatory, podział i parametry
kondensator- element elektryczny którego podstawowym parametrem jest jest pojemność elektryczna wyrażana w faradach [F] Składa się on z dwóch okładzin przewodzących prąd oraz warstwy dielektrycznej izolującej okładziny od siebie. Służy on do gromadzenia ładunków elektrycznych.
Dzielimy…
…, gdy impedancja zastępcza ma charakter wyłącznie rzeczywisty, tj. reaktancja lub susceptancja zastępcza obwodu jest równa zero. Częstotliwość/pulsację, przy której występuje rezonans nazywana jest częstotliwością rezonansową/pulsacją rezonansową.
, X = 0 , B = 0
R-opór
X- reaktancja
B- susceptancja G- konduktancja Y- admitancja Z- impedancja
Urządzenia pomiarowe w labolatorium elektronicznym
Mierniki cyfrowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz