Zadania z rozwiązaniami z elektrotechniki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6104
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania z rozwiązaniami z elektrotechniki - strona 1 Zadania z rozwiązaniami z elektrotechniki - strona 2 Zadania z rozwiązaniami z elektrotechniki - strona 3

Fragment notatki:

prof. P.P. Andzrzej Rybarczyk. Notatka składa się z 18 stron.
Zadanie 2.3  Sporządzić wykres wektorowy prądów i napięć w obwodzie przedstawionym na rys. 2.8.         Rys. 2.8.   Schemat obwodu do zadania 2.3    Rozwiązanie zadania 2.3  Wykres rozpoczyna się od prądu  I 3, dodając kolejno napięcia na  R 3 i  L 3, napięcie  UC 2 prąd  I c2,  prąd  I 1 oraz napięcie  E . Pełny wykres wektorowy jest przedstawiony na rys. 2.9.         Rys. 2.9.   Wykres wektorowy obwodu z rys. 2.8    Kąt fazowy przesunięcia prądu względem napięcia zasilającego jest równy  . Biorąc pod  uwagę, że napięcie wyprzedza prąd obwód ma charakter indukcyjny.     Zadanie 3.1  Sporządzić bilans mocy w obwodzie przedstawionym na rys. 3.10. Przyjąć następujące  wartości elementów:  V,  rad/s,  ,  ,  ,           Rys. 3.10.   Schemat obwodu do zadania 3.1      Rozwiązanie zadania 3.1  Wartości symboliczne elementów obwodu          Impedancje obwodu        Prądy i napięcia w obwodzie            Moc wydawana przez źródło    Moce elementów          Moc całkowita odbiornika    Moc odbiornika jest dokładnie równa mocy źródła.      Zadanie 6.1  Określić warunek rezonansu w obwodzie przedstawionym na rys. 6.10 przy założeniu  wymuszenia sinusoidalnego. Wyznaczyć częstotliwość przy której w obwodzie nastąpi  rezonans. Przyjąć następujące znormalizowane wartości parametrów obwodu:  R =10  ,  L =1H  oraz  C =1F.         Rys. 6.10.   Schemat obwodu do zadania 6.10    Rozwiązanie zadania 6.1  Impedancja zastępcza obwodu określona jest wzorem    Warunek rezonansu    Stąd częstotliwość, przy której wystąpi rezonans, jest określona wzorem             Zadanie 6.2  Wyznaczyć pojemność  C  przy której w obwodzie z rys. 6.11 zachodzi rezonans szeregowy.         Rys. 6.11.   Schemat obwodu do zadania 6.2    Wymuszenie w obwodzie dane jest w postaci  V. W warunkach  rezonansu wyznaczyć prądy i napięcia w obu obwodach. Przyjąć następujące wartości  parametrów obwodu:  R =1000  ,  L =0,25H,  L 1=0,5H.  Rozwiązanie zadania 6.2  Impedancja zastępcza obwodu określona jest wzorem    Po wstawieniu wartości parametrów otrzymuje się     Ze wzoru tego wynika, że w obwodzie możliwy jest zarówno rezonans szeregowy, jak i  równoległy. W przypadku rezonansu szeregowego wymaganego w treści zadania warunek  jest następujący    Stąd     W warunkach rezonansu poszczególne impedancje obwodu wynoszą      Prądy i napięcia w obwodzie                    Zadanie 10.2  Napisać równanie stanu dla obwodu o strukturze przedstawionej na rys. 10.4. 

(…)


Jest to układ połączenia równoległego rezystancji R i impedancji indukcyjnej ZL=sL, wobec
tego impedancja wejściowa całego układu
Zadanie 18.2
Wyznaczyć zastępczą macierz łańcuchową układu przedstawionego na rys. 18.27.
Rys. 18.27. Układ połączeń czwórników do zadania 18.2
Rozwiązanie zadania 18.2
Układ przedstawiony na rysunku może być potraktowany jako połączenie łańcuchowe trzech
czwórników…

a) Odpowiedź impulsowa
b) Odpowiedź skokowa
Rys. 15.10. Odpowiedzi: a) impulsowa, b) skokowa układu
Zadanie 16.1
Wyznaczyć charakterystyki częstotliwościowe obwodu przedstawionego na rys. 16.13, biorąc
pod uwagę transmitancję napięciową.
Rys. 16.13. Schemat obwodu do zadania 16.1
Rozwiązanie zadania 16.1
Transmitancja napięciowa obwodu określona jest wzorem
Transmitancja widmowa obwodu określona jest na podstawie transmitancji operatorowej
, przy założeniu
Charakterystyka amplitudowa
Charakterystyka fazowa
Na rys. 16.14 przedstawiono charakterystykę amplitudową i fazową dla wartości
jednostkowych elementów obwodu (R=1 i C=1F).
Rys. 16.14. Charakterystyki częstotliwościowe obwodu z rys. 16.13: a) amplitudowa, b)
fazowa
Zadanie 16.3
Napisać wyrażenie na transmitancję filtru bikwadratowego dolno-, środkowo…
…, jak to przedstawiono na rys. 18.27. Dwa czwórniki są żyratorami o macierzy
łańcuchowej
Trzeci czwórnik stanowi kondensator C. Macierz łańcuchowa tego czwórnika jest następująca
Macierz łańcuchowa układu trzech czwórników połączonych kaskadowa wyraża się wzorem
Łatwo można pokazać, że wynik końcowy odpowiada czwórnikowi o strukturze
przedstawionej na rys. 18.28, z indukcyjnością nieuziemioną
.
Rys. 18.28. Schemat
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz