Politechnika Poznańska

note /search

Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych – AiZ Fizyka

 • Politechnika Poznańska
 • Fizyka
Pobrań: 2891
Wyświetleń: 8505

Zasada zachowania energii. To co trzeba wiedzieć, oprócz samej zasady zachowania energii to kilka następujących definicji: Siła zachowawcza – siła jest zachowawcza, jeśli praca wykonana przez tę siłę nad punktem materialnym, który poru...

Opracowanie wykładu z fizyki

 • Politechnika Poznańska
 • Fizyka
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2436

Rodzaj oddziaływań w przyrodzie. Oddziaływanie to jedno z podstawowych pojęć fizyki, które określa wzajemny wpływ stanu cząstki lub ich układu na stan innych cząstek lub układów oraz umożliwia ilościowy opis tych wpływów.

Zaliczenie z zarządzania: pytania 1

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2289

A Adamiecki porównuje przedsiębiorstwo do kranu z kompotem, przez który przepływają koszty: Ogólnozakładowe Bezpośrednie Materiałów Robocizny Administrowanie to ważny i samodzielny obszar działalności polegający na: Programowaniu Usprawnianiu Decydowaniu Koordynowaniu Akcja jest: Papie...

Kurs programowania w C cz. 176

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721

198 DODATEK C. WYBRANE FUNKCJE BIBLIOTEKI STANDARDOWEJ Wartość zwracana Jeżeli funkcje zakończą się sukcesem zwracają liczbę znaków w tekście (wypisanym na standardowe wyjście, do podanego strumienia lub tablicy znaków) nie wliczając kończącego ’\0’. W przeciwnym wypadku zwracana jest liczba ujemna...

Kurs programowania w C cz. 177

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

SCANF 199 str = tmp; size = (size_t)ret + 1; } } if (retret) { char *tmp = realloc(str, (size_t)ret + 1); if (tmp) { str = tmp; } } return str; } Uwagi Funkcje snprintf i vsnprintf nie były zdefiniowane w standardzie C89. Zostały one dodane dopiero w standardzie C99. Biblioteka glibc do wersji 2.0.6...

Kurs programowania w C cz. 178

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

200 DODATEK C. WYBRANE FUNKCJE BIBLIOTEKI STANDARDOWEJ str  tablica znaków, z której mają być odczytane dane ap  wskaźnik na pierwszy argument z listy zmiennej liczby argumentów Format Format składa się ze zwykłych znaków (innych niż znak ’%’) oraz sekwencji sterujących, zaczynających się od symbol...

Kurs programowania w C cz. 179

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

SCANF 201 Format Funkcje z rodziny scanf obsługują następujące formaty: •  d ,  i  odczytuje liczbę całkowitą, której format jest taki sam jak oczekiwany format przy wywołaniu...

Kurs programowania w C cz. 180

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Dodatek D Składnia Uwaga : przedstawione tutaj informacje nie są w stanie zastąpić treści całego podręcznika. Symbole i słowa kluczowe Język C definiuje pewną ilość słów, za pomocą których tworzy się np. pętle itp. Są to tzw.  słowa kluczowe , tzn. nie można użyć ich jako nazwy zmiennej, czy też sta...

Kurs programowania w C cz. 182

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

POLSKIE ZNAKI 205 Specyfikacja ISO C z roku 1999 dodaje następujące słowa: • Bool • Complex • Imaginary •  inline •  restrict Polskie znaki Pisząc program, możemy stosować polskie litery (tj. “ąćęłńóśźż”) tylko w: • komentarzach • ciągach znaków ...

Kurs programowania w C cz. 183

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

206 DODATEK D. SKŁADNIA Operatory binarne Są to operatory, które działają na bitach. operator funkcja przykład | suma bitowa(OR) 5 — 2  da w wyniku  7  (  101  OR 10  =  111  ) & iloczyn bitowy 7 & 2  da w wyniku  2  (  111  AND 10  =  10  ) ~ negacja bitowa 2  da w wyniku  253  (  NOT  10 ...