Politechnika Poznańska - strona 2

note /search

Kurs programowania w C cz. 184

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

TYPY DANYCH 207 Pozostałe Operacja Opis operacji Wartość wyrażenia *x operator wyłuskania dla wskaźnika wartość trzymana w pamięci pod adresem przechowywanym we wskaźniku &x operator pobrania adresu zwraca adres zmiennej x[a] operator wybra...

Kurs programowania w C cz. 185

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

208 DODATEK D. SKŁADNIA double Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji. Podobnie jak float nie łączy się z modyfikatorem signed  ani  unsigned long double Największa możliwa dokładność liczb zmienno- przecinkowych. Nie łączy s...

Kurs programowania w C cz. 186

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Dodatek E Przykłady z komentarzem Liczby losowe Poniższy program generuje wiersz po wierszu macierz o określonych przez użytkownika wymiarach, zawierającą losowo wybrane liczby. Każdy wygenerowany wiersz macierzy zapi- sywany jest w pliku tekstowym o wprowadzonej przez użytkownika nazwie. W pierwsz...

Kurs programowania w C cz. 187

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

210 DODATEK E. PRZYKŁADY Z KOMENTARZEM fprintf(fp, "%d %d\n", n, m); /* w pierwszym wierszu umieszczono wymiary macierzy */ srand( (unsigned int) time(0) ); for (i=1; i #include  void dectobin (unsigned short a) { int licznik; /* CHAR_BIT to liczba bitów w bajcie */ licznik = CHAR_BIT * s...

Kurs programowania w C cz. 188

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

211 Zalążek przeglądarki Zajmiemy się tym razem inną kwestią, a mianowicie programowaniem sieci. Jest to za- gadnienie bardzo ostatnio popularne. Nasz program będzie miał za zadanie połączyć się z serwerem, którego adres użytkownik będzie podawał jako pierwszy parametr programu, wy- słać zapytanie ...

Kurs programowania w C cz. 190

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Dodatek F Informacje o pliku i historia Historia Ta książka została stworzona na polskojęzycznej wersji projektu  Wikibooks  przez autorów wymienionych poniżej w sekcji Autorzy. Najnowsza wersja podręcznika jest dostępna pod adresem  http://pl.w...

Kurs programowania w C cz. 191

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

214 DODATEK F. INFORMACJE O PLIKU • grafia  16.1  (strona  105):  autor Jarkko Piiroinen, źródo  Wikimedia Commons,  public domain • grafika  16.2  (strona  108):  autor Jarkko Piiroinen, źródo  Wikimedia Commons,  public domain • grafika  ...

Funkcje zarzadzania

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 805

2010-06-06 1 proces, w którym mened erowie formułują  określone cele organizacji i dą ą do ich  realizacji ustalanie celów, ich rodzaju, po ądanego  poziomu oraz czasu i miejsca ich osiągania, a  tak e dobór metod ich realizacji proces polegający na świadomym ustalaniu  kierunków działania oraz p...

Grupy formalne i nieformalne - Organizacja nieformalna

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2947

Jak wiadomo, uczestnicy organizacji nie poruszają się po własnych nie przecinających się orbitach. Są powiązani siecią wzajemnych zależności, tworzą grupy społeczne. Organizacja dzieli między nich różne zadania i funkcje, a jednocześnie dla realizowania tych zadań i funkcji łączy ich w mniejsze lub...

Innowacje- definicje, rodzaje, przyczyny niepowodzenia

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

INNOWACJE Definicje podstawowe TWÓRCZOŚĆ - zdolność człowieka do tworzenia nowych idei czy pomysłów lub nowego spojrzenia na idee już znane. INNOWACJE - kierowanie wysiłkiem na rzecz opracowania nowych wyrobów i usług. Nowy produkt lub usługa, będące wynikiem tej działalności. POSTĘP TECHNICZNY...