Zaliczenie z zarządzania: pytania 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaliczenie z zarządzania: pytania 1 - strona 1 Zaliczenie z zarządzania: pytania 1 - strona 2 Zaliczenie z zarządzania: pytania 1 - strona 3

Fragment notatki:


A Adamiecki porównuje przedsiębiorstwo do kranu z kompotem, przez który przepływają koszty:
Ogólnozakładowe
Bezpośrednie
Materiałów
Robocizny
Administrowanie to ważny i samodzielny obszar działalności polegający na:
Programowaniu
Usprawnianiu
Decydowaniu
Koordynowaniu
Akcja jest:
Papierem wartościowym, będącym dowodem uczestnictwa w spółce
Papierem wartościowym umożliwiającym nabycie składników majątkowych pochodzących z prywatyzacji bezpośredniej
Papierem wartościowym, z którego posiadania czerpie się odsetki
Akcja jest formą uczestnictwa w:
Spółdzielni
Spółce komandytowej
Niektórych spółkach kapitałowych
Akcja może być uprzywilejowana co do:
Głosu
Dywidendy
Podziału majątku w razie likwidacji spółki
Stałych odsetek od akcji Akcje mogą dawać na walnym zgromadzeniu prawo do posiadania:
1 - 5 głosów
wyłącznie jednego głosu
więcej niż 5 głosów Akcjonariusz posiadający akcje uprzywilejowane ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki:
Całym majątkiem
Do wysokości nabytych akcji
Nie odpowiada (na tym polega uprzywilejowanie akcji)
Akcjonariusz w spółce akcyjnej zobowiązany jest do:
Wniesienia zapłaty za akcje
Ponoszenia odpowiedzialności swoim majątkiem za zobowiązania spółki
Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego określa jego:
Nazwę i przedmiot działania
Przedmiot działania, siedzibę i organy władzy
Nazwę, rodzaj i siedzibę
Nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego zatwierdza:
Ogólne zebranie pracowników
Organ założycielski
Prezes Rady Ministrów
Minister
Agryris, Herzberg i McGregor zauważyli, że skrajne upraszczanie pracy:
Wpływa na wzrost wydajności pracowników
Nie wpływa na pracowników
Wpływa negatywnie na pracowników Analiza strategiczna SWOT składa się z następujących elementów
Szanse i zagrożenia zewnętrzne
Mocne i słabe punkty spółki
Możliwości prywatyzacji
Aparat zarządzania to:
Kadra kierownicza wraz z wyposażeniem materialnym służącym kierowaniu
Komórki sfery regulacyjnej
Najwyższy szczebel zarządzania Aport jest to:
Kredyt bankowy
Pieniężny udział wspólników w spółce
Niepieniężny udział wspólników w spółce Aport rzeczowy to:
Odpis z zysku spółki
Rodzaj podatku od nieruchomości
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz