Kierownicy i zarządzanie- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierownicy i zarządzanie- wykład - strona 1 Kierownicy i zarządzanie- wykład - strona 2 Kierownicy i zarządzanie- wykład - strona 3

Fragment notatki:

Kierownicy i zarządzanie
Czy oni są kierownikami?
Steve Ballmer – prezes Microsoft
Jan Kowalski – prezes hurtowni
Lech Kaczyński
Tadeusz Więckowski
PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 2
Kim są kierownicy?
Otoczenie
Cele
i zadania
Ludzie
Zarządzanie
Struktura
formalna
Kierownik
to osoba, której
podstawowym
zadaniem jest
realizacja procesu
zarządzania.
Technologia
Otoczenie
PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 3
Podział menedŜerów
Ze względu na
szczeble zarządzania:
MenedŜerowie
najwyŜszego szczebla
Kierownicy
średniego szczebla
Kierownicy
najniŜszego szczebla
Ze względu na
obszary zarządzania:
• Kierownicy funkcjonalni,
np.: menedŜerowie
marketingu, finansów,
operacyjni, zasobów
ludzkich i in.
• Kierownicy ogólni
Wykonawcy
PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 4
Co robi kierownik czyli czym jest
ZARZĄDZANIE
PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 5
Co robi kierownik czyli czym jest
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE jest to zestaw działań (obejmujący
planowanie, organizowanie, przewodzenie i
kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji
(ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i
wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów
organizacji w sposób sprawny i skuteczny

sprawny - wykorzystujący zasoby mądrze i bez
zbędnego marnotrawstwa

skuteczny - działający z powodzeniem
PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 6
zasoby ludzkie
- kadra akademicka
Politechnika
- personel
Wrocławska
pomocniczy
Miasto
Wrocław
- policjanci
- urzędnicy
- inni pracownicy
Sklep
- sprzedawcy
SpoŜywczy
- księgowa
„Biedronka”
zasoby finansowe
zasoby rzeczowe
zasoby informacyjne
- dotacje
Ministerstwa
- granty
- wpłaty studentów
zaocznych
- budynki,
- komputery
- wyposaŜenie
laboratoriów
- sprawozdania z badań
- publikacje naukowców
- tendencje na rynku
pracy
- dochody
z podatków
- sprzedaŜ gruntów
- fundusze
strukturalne
- budynki
komunalne
- sprzęt biurowy
- samochody
słuŜbowe
- prognozy gospodarcze
- wskaźniki bezrobocia
- statystyki
przestępczości
- przyrost naturalny
- regały sklepowe
- lodówki
- listy cen od dostawców
- reklamy konkurentów
- dane o promocjach
sezonowych
- zyski
- inwestycje
właściciela
- robotnicy platform - zyski,
Mobil Corp wiertniczych,
- inwestycje
- kierownicy spółki
akcjonariuszy
- rafinerie,
- prognozy sprzedaŜy,
- budynki biurowe - komunikaty OPEC
PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 7
Funkcje przedsiębiorstwa
FUNKCJE
WYKONAWCZE
Zaopatrzenie
Produkcja
Zbyt
Planowanie
Organizowanie
Przewodzenie
Kontrolowanie
F
U
N
K
C
J
E
Z
A
R
Z
Ą
D
Z
A
N
I
A
PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 8
Proces zarządzania
Planowanie
Organizowanie
Funkcje
zarządzania
są wzajemnie
powiązane
i współzaleŜne.
Kontrolowanie
Przewodzenie
PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 9
Funkcje zarządzania
Planowanie wyznaczenie celów organizacji, ustalenie generalnej
strategii ich osiągania oraz opracowanie zwartej hierarchii planów,
aby integrować i koordynować działania.
Organizowanie jest to logiczne grupowanie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz