Organizowanie- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizowanie- wykład - strona 1 Organizowanie- wykład - strona 2 Organizowanie- wykład - strona 3

Fragment notatki:

FUNKCJE ZARZĄDZANIA:
ORGANIZOWANIE
PLANOWANIE
NAKŁADY Z OTOCZENIA:
zasoby ludzkie
zasoby finansowe
zasoby fizyczne
zasoby informacyjne
KONTROLOWANIE
ORGANIZOWANIE
Cele osiągnięte:
sprawnie
skutecznie
PRZEWODZENIE
PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 1
Organizowanie
ma kształtować strukturę działania,
która specyfikuje wszystkie konieczne
zadania i tak je sprzęga, Ŝe realizacja
planów jest zapewniona.
PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 2
Kształtowanie struktur
organizacyjnych
NaleŜy:
dokonać podziału pracy,
dokonać podziału władzy,
zapewnić koordynację elementów i działań.
PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 3
Kształtowanie struktur organizacyjnych
- PODZIAŁ PRACY -
PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 4
Kształtowanie struktur organizacyjnych
- PODZIAŁ PRACY -
Jak grupujemy stanowiska?
grupowanie stanowisk wymagających tych samych lub
podobnych czynności
grupowanie działalności wokół obiektów: produktów,
klientów, obszarów geograficznych itp.
PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 5
Organizowanie wg sposobów wykonania
- STRUKTURA FUNKCJONALNA -
Struktura funkcjonalna to taka, w której na drugim szczeblu
hierarchicznym dokonuje się grupowanie zadań według
kryterium funkcji.
Wykorzystanie – przedsiębiorstwa produkujące jeden wyrób lub
dysponujące jednorodnym programem wyrobów.
PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 6
Organizowanie wg sposobów wykonania
- STRUKTURA DYWIZJONALNA -
Organizacja dywizjonalna ma
wyodrębnione na drugim szczeblu
hierarchii jednostki, które
koncentrują zadania wokół
obiektów (produktów, grup
odbiorców, rynków).
Warunkiem stosowania jest
moŜliwość rozłoŜenia czynności
na jednorodne, w duŜej mierze
niezaleŜne od siebie, sektory.
PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 7
Kształtowanie struktur organizacyjnych
- PODZIAŁ WŁADZY Podział władzy w organizacji czyli rozmieszczenie
uprawnień decyzyjnych
CENTRALIZACJA
DECENTRALIZACJA
PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 8
RównowaŜenie stopnia centralizacji
i decentralizacji
Wzrost centralizacji
Wzrost decentralizacji
Stabilne i jednorodne otoczenie
Dynamiczne i niepewne otoczenie
MenedŜerowie niŜszych szczebli
nie są tak zdolni lub doświadczeni
w podejmowaniu decyzji jak
kierownicy wyŜszych szczebli
MenedŜerowie niŜszych szczebli
są zdolni i doświadczeni w
podejmowaniu decyzji
MenedŜerowie niŜszych szczebli
nie chcą brać udziału w procesie
podejmowania decyzji
MenedŜerowie niŜszych szczebli
chcą mieć udział w procesie
podejmowania decyzji
Decyzje o bardzo kosztowne i
ryzykowne
Decyzje o mniejszym znaczeniu
Zwartość terytorialna organizacji Organizacja jest rozproszona
geograficzne
PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 9
Kształtowanie struktur organizacyjnych
- KOORDYNACJA Im większa jest współzaleŜność pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi, tym większa potrzeba
koordynacji!
WspółzaleŜność sumująca się
WspółzaleŜność wzajemna ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz