Podstawy zarządzania - wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - wykład 7 - strona 1 Podstawy zarządzania - wykład 7 - strona 2 Podstawy zarządzania - wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:


Kierownicy i zarządzanie PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 2 Czy oni są kierownikami? Steve Ballmer – prezes Microsoft Jan Kowalski – prezes hurtowni Lech Kaczyński Tadeusz Więckowski  PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 3 Kim są kierownicy? Otoczenie Otoczenie Cele i zadania Ludzie Technologia Struktura formalna Kierownik  to osoba, której  podstawowym  zadaniem jest  realizacja procesu  zarządzania .  Zarz ądzanie PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 4 Podział menedŜerów Kierownicy  średniego szczebla Kierownicy  najni Ŝszego szczebla Wykonawcy Mened Ŝerowie  najwy Ŝszego szczebla •  Kierownicy funkcjonalni ,  np.: menedŜerowie  marketingu, finansów,  operacyjni, zasobów  ludzkich i in. •  Kierownicy ogólni Ze wzgl ędu na  szczeble zarz ądzania: Ze wzgl ędu na  obszary zarz ądzania: PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 5 Co robi kierownik czyli czym jest  ZARZĄDZANIE PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 6 Co robi kierownik czyli czym jest  ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE  jest to  zestaw działań  (obejmujący  planowanie, organizowanie, przewodzenie i  kontrolowanie) skierowanych na  zasoby organizacji  (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i  wykonywanych z zamiarem osiągnięcia  celów  organizacji w sposób  sprawny i skuteczny • sprawny  - wykorzystujący zasoby mądrze i bez  zbędnego marnotrawstwa • skuteczny  - działający z powodzeniem PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 7 - prognozy sprzedaŜy, - komunikaty OPEC - rafinerie, - budynki biurowe - zyski, - inwestycje  akcjonariuszy - robotnicy platform  wiertniczych, - kierownicy spółki Mobil Corp - listy cen od dostawców - reklamy konkurentów - dane o promocjach  sezonowych - regały sklepowe - lodówki - zyski - inwestycje  właściciela - sprzedawcy - księgowa Sklep SpoŜywczy „Biedronka” - prognozy gospodarcze - wskaźniki bezrobocia - statystyki  przestępczości - przyrost naturalny - budynki  komunalne - sprzęt biurowy - samochody  słuŜbowe - dochody  z podatków - sprzedaŜ gruntów - fundusze  strukturalne - policjanci - urzędnicy - inni pracownicy Miasto Wrocław - sprawozdania z badań - publikacje naukowców - tendencje na rynku  pracy - budynki, - komputery - wyposaŜenie  laboratoriów - dotacje  Ministerstwa - granty - wpłaty studentów  zaocznych - kadra akademicka - personel  pomocniczy Politechnika Wrocławska zasoby informacyjne zasoby rzeczowe zasoby finansowe zasoby ludzkie PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 8 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz