Elektron swobodny

Zjawisko termoelektryczne - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1330

jest zbudowany z jonów dodatnich tworzących sieć krystaliczną oraz elektronów swobodnych poruszających...

Prąd elektryczny

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2975

prędkości elektronów swobodnych. Wielkością charakteryzującą prąd elektryczny jest natężenie prądu...

Strefa Brillouina

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

dyspersji dla elektronu swobodnego oraz dla elektronu w studni potencjału o nieskończonych brzegach. Narysuj...

Paramagnetyzm w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

. Dla paramagnetyków (nie zawierających elektronów swobodnych) podatność magnetyczna zależy od temperatury zgodnie...

Pomiar impedancji - omówienie

 • dr inż. Ryszard Niedbała
 • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

na ruchu elektronów swobodnych (przewodnictwo elektronowe). Do tej grupy nale ą metale i węgiel. Metale...

Fizyka współczesna-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

 stała Plancka 6,626176  1034 J  s Zjawisko fotoelektryczne W metalu istnieją elektrony swobodne...

Fizyka - pasma energetyczne

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

może przyjmować tylko określone wartości tworząc zbiór dyskretnych poziomów energetycznych. • Elektron swobodny...